Studijní pobyty  v zahraničí 

Ústav religionistiky FF MU nabízí studentům několik možností, jak uskutečnit část studia v zahraničí, a to prostřednictvím programů CEEPUSERASMUS+ i příležitostných programů a nabídek.

ERASMUS+

V rámci programu ERASMUS+ máme uzavřené smlouvy s těmito pracovišti:

CEEPUS

V rámci programu CEEPUS jsou vypisovány konkurzy na pobyty na některém z těchto pracovišť:

Osoby pověřené koordinací mobilit na Ústavu religionistiky FF MU:
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
jvaltrova@phil.muni.cz 
Mgr. Ivona Vrzalová, vrzalova@phil.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info