Mgr. Tereza Menšíková získala Cenu děkana

23. 11. 2020

Bez popisku

V rámci Týdne humanitních věd se pravidelně koná slavnost, při níž děkan fakulty předává ceny za vynikající závěrečné práce studentů a za významný tvůrčí čin některého z akademiků. Tyto ceny jsou udělovány od roku 2013, letos k nim nově přibyla Cena děkana FF MU za popularizaci humanitních a společenských věd. Vzhledem k platným protiepidemickým opatřením proběhla celá událost online v platformě MS Teams, a to za účasti sedmi desítek členů akademické obce.  Viz akutalita na stránkách FF.

Všem ocěným blahopřejeme, jmenovitě naší studentce Mgr. Tereze Menšíkové, která získala 2. místo v rámci Ceny děkana FF MU za vynikající magisterskou diplovou práci 2020, i jejímu školiteli, dr. Milanu Fujdovi! 


Mgr. Tereza Menšíková 
Dalits in the Light of Dhamma: Tension between Tradition and Modernity as a Shaping Process of the Collectiveness of Ambedkarite Buddhists
Vedoucí práce: Mgr. Milan Fujda, Ph.D.

Práce se věnuje otázce nejednotnosti buddhistické komunity v dnešní Maháráštře, přičemž propojuje dvě témata: tradici navájány a její vliv na formování kolektivity buddhistů a mobilizační strategie, které se tradice dotýkají. Výzkum se zaměřuje na analýzu napětí kolem diskurzů a praktik v každodenním životě, interpretaci tradice a následků sociálního jednání, které sleduje uskutečnění sociální změny a mobilizaci komunit. Analýza je založena na etnografickém výzkumu v Mumbai a v rurální části Maháráštry.

Jedná se o velmi poctivě provedený výzkum a napsaný text. Autorka dospěla k originálním závěrům, které jsou navíc přístupné i mezinárodnímu publiku.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info