Studujeme

religionistiku

Právě teď

Semestr!

výtah z harmonogramu semestru / studijních událostí (vede na podstránku) [zápis, ..., zkouškové]

Situační banner

Např. "Hlašte se na studijní pobyty" nebo "Právě vyšlo Sacra!"
(vede na novinku, podstránku)

Informace k Bc. studiu

Jste nově přijatí studenti religionistiky a hledáte připomenutí informací k začátku? Projděte si krátké shrnutí.

Pro začátek Bc. studia

Jak číst a psát

... správně poznámkový aparát?

Závěr studia ...

... se ozývá už v půlce

Průvodci studiem

[Odkaz na relidocs příručku obsahující seznam "přiruček"]

Tři hlavní cesty

bakalářem

Nejen předměty živ je student

Časopis Sacra

Recenzovaný studentský časopis Sacra publikuje odborné práce z oblasti religionistiky a slouží jako platforma zejména studentům a začínajícím badatelům, na níž mohou publikovat výstupy svých výzkumných projektů, závěrečných prací, ale také sdílet kontakty a praktické informace o oboru. Studentské texty v Sacra stejně jako u jiných odborných časopisů prochází hodnocením redakce, odbornými posudky a korekturami. Poskytujeme tak studentům cenné zkušenosti s publikačním procesem, který je bude očekávat v zahraničních periodikách. Časopis je vydávaný od roku 2003 v nákladu dvou čísel ročně ve spolupráci s Ústavem religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy university.

Sacra web

Studentská vědecká konference

Studentská vědecká konference je studentská aktivita, která od roku 1998 zpestřuje odborný i sociální život českého a slovenského religionistického studentstva i učitelstva. Konference nabízí studujícím od prvního do posledního ročníku příležitost prezentovat před svými kolegy a učiteli výsledky vlastní odborné práce a získat tak rozmanitou cennou zpětnou vazbu v přející a přátelské atmosféře. Není náhodou, že mnozí bývalí účastníci konference dnes patří mezi přední české odborníky v oboru.

SVK

Religionistický filmový klub

Religionistický filmový klub Ústavu religionistiky FF MU patří již dlouhá léta ke stěžejním studentským aktivitám. Cílem této platformy je představit publiku religionisticky relevantní filmy a dokumentární snímky, které svojí povahou vyvolávají rozličné otázky a otevírají aktuální témata k diskusi. Pestrobarevnost tradic a metod souvisejících s religionistickým výzkumem se odráží ve snaze pořadatelů vybírat audiovizuální materiály tak, aby obsáhly komplexní svět věr a rituálů. Zásadním přínosem RFK je odborný komentář, který bývá pronesen pozvaným odborníkem na danou tematiku, a po němž následuje řízená diskuse.

Filmový klub

Chci vyjet do zahraničí

Ústav religionistiky FF MU nabízí studentům několik možností, jak uskutečnit část studia v zahraničí, a to prostřednictvím programů CEEPUS, ERASMUS+ i příležitostných programů a nabídek.

Jedu!

„Je to těžký bejt na světě...“

Neznámý student regionalistiky

Potřebujete poradit ?

Co dělat když, a na koho se obrátit, když je když nejasné

Potřebuju poradit!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info