Lidé na Ústavu religionistiky

Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 24 8
Pedagogičtí pracovníci: 14 3
Profesoři: 1 0
Docenti: 3 0
Odborní asistenti: 9 2
Asistenti: 1 1
Odborní a techničtí pracovníci: 8 3
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 5 2
Celkový počet vyučujících: 29 9
zaměstnanců: 16 6
studentů: 10 2
externistů: 3 1
Celkový počet doktorských studentů: 24 7
z toho v kombinované formě: 1 1

platné ke dni 5. 12. 2020