Lidé na Ústavu religionistiky

Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 23 5
Pedagogičtí pracovníci: 12 2
Profesoři: 1 0
Docenti: 3 0
Odborní asistenti: 8 2
Odborní a techničtí pracovníci: 10 2
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 4 3
Celkový počet vyučujících: 23 6
zaměstnanců: 15 4
studentů: 5 0
externistů: 3 2
Celkový počet doktorských studentů: 22 5
z toho v kombinované formě: 2 1

platné ke dni 19. 11. 2019