Ústav religionistiky

Lidé na Ústavu religionistiky


Zástupce vedoucího ústavu

Zástupkyně vedoucího ústavu


Vědeckovýzkumní pracovníci

Doktorští studenti

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 23 7
Pedagogičtí pracovníci: 14 3
Docenti: 3 0
Odborní asistenti: 9 2
Asistenti: 1 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 6 2
Ostatní zaměstnanci: 3 2
Celkový počet externích pracovníků: 8 4
Celkový počet vyučujících: 22 6
zaměstnanců: 18 5
studentů: 2 0
externistů: 2 1
Celkový počet doktorských studentů: 20 8
z toho v kombinované formě: 1 0

platné ke dni 4. 10. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info