Ústav religionistiky

Lidé na Ústavu religionistiky

Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 26 9
Pedagogičtí pracovníci: 14 3
Docenti: 3 0
Odborní asistenti: 9 2
Asistenti: 1 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 9 4
Ostatní zaměstnanci: 3 2
Celkový počet externích pracovníků: 8 3
Celkový počet vyučujících: 26 8
zaměstnanců: 17 5
studentů: 5 2
externistů: 4 1
Celkový počet doktorských studentů: 20 8
z toho v kombinované formě: 1 0

platné ke dni 25. 5. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info