Lidé na Ústavu religionistiky


Zástupce vedoucího ústavu

Zástupkyně vedoucího ústavu


Vědeckovýzkumní pracovníci

Doktorští studenti

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 30 11
Pedagogičtí pracovníci: 14 3
Docenti: 3 0
Odborní asistenti: 9 2
Asistenti: 1 1
Odborní a techničtí pracovníci: 13 5
Ostatní zaměstnanci: 3 3
Celkový počet externích pracovníků: 9 4
Celkový počet vyučujících: 21 6
zaměstnanců: 20 6
studentů: 2 1
externistů: 4 2
Celkový počet doktorských studentů: 19 6

platné ke dni 1. 12. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info