Lidé na Ústavu religionistiky

Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 23 7
Pedagogičtí pracovníci: 14 3
Profesoři: 1 0
Docenti: 3 0
Odborní asistenti: 9 2
Asistenti: 1 1
Odborní a techničtí pracovníci: 7 2
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 6 2
Celkový počet vyučujících: 32 10
zaměstnanců: 19 6
studentů: 10 3
externistů: 3 1
Celkový počet doktorských studentů: 22 6
z toho v kombinované formě: 1 1

platné ke dni 10. 7. 2020