Lidé na Ústavu religionistiky

Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 23 6
Pedagogičtí pracovníci: 13 2
Profesoři: 1 0
Docenti: 3 0
Odborní asistenti: 9 2
Odborní a techničtí pracovníci: 8 2
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 7 3
Celkový počet vyučujících: 33 9
zaměstnanců: 17 4
studentů: 11 3
externistů: 5 2
Celkový počet doktorských studentů: 23 6
z toho v kombinované formě: 2 1

platné ke dni 9. 4. 2020