CEEPUS – Central European Exchange Programme for University Studies

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzitních pracovišť. Ceepus se zaměřuje na to, co je pro středoevropský region specifické, a přispívá k evropské integraci. V současnosti jsou členskými zeměmi programu CEEPUS Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora.

Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol. Do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí.

Ústav religionistiky FF MU je koordinujícím pracovištěm sítě, dalšími pracovišti v rámci této sítě jsou:

  • Department for the Study of Religions, University of Szeged, Maďarsko
  • Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde, Universität Wien, Rakousko
  • Institut für Religionswissenschaft, Universität Wien, Rakousko
  • Institute of Practical Theology, Universität Wien, Rakousko
  • Institute of South and Central Asia, Univerzita Karlova, Praha
  • Department of General Humanities, Károli Gáspár University of the Reformed Church, Budapešť, Maďarsko
  • Religious Studies, Uniwersytet Jagielloński, Krakov, Polsko
  • Asian Studies Department, Babes Bolyai University of Cluj-Napoca, Rumunsko
  • Katedra porovnávacej religionistiky, Komenského univerzita v Bratislavě, Slovensko
  • Katedra východoázijských štúdií, Komenského univerzita v Bratislavě, Slovensko.

V rámci sítě jsou brněnským studentům přidělovány měsíce na pobyt obvykle na vybraných zahraničních pracovištích sítě. Konkurzy se obvykle týkají míst na těchto pracovištích:

Místa jsou obsazována na dobu 1 nebo 3 měsíců na základě konkurzu, který je vyhlašován zpravidla v květnu na následující akademický rok. Semestr, ve kterém se pobyt uskuteční, si mohou studenti zvolit sami.

Výše stipendia je stanovena pro každou zemi odlišně, v Rakousku nyní činí 940 EUR/měsíc, na Slovensku 280 EUR pro bc. a mgr. studenty, 480 EUR pro doktorandy/měsíc, v Polsku 900 PLN pro bc. a mgr. studenty, 1350 PLN pro doktorandy/měsíc, v Maďarsku 85 000 HUF/měsíc. Detailní podmínky účasti najdete zde.

Kromě pobytů vyhlášených v konkurzech je možné zažádat také o stipendium CEEPUS freemovera na kterékoli z pracovišť celé sítě, nejen tam, kde byla vyhlášena konkurzní místa. Tyto přihlášky, umožňující pobyt v jarním semestru následujícího roku, je možné podávat po ukončení konkurzu. Zpravidla v období od července do konce října.

Pozor, student se nemůže hlásit o pobyt na pracoviště v zemi, jíž je občanem. Tzn. pro české občany nejsou možné přihlášky na pražské pracoviště, stejně tak studenti se slovenským občanstvím se nemohou ucházet o pobyty v Bratislavě.

V případě dotazů se obracejte na koordinátorku studentských zahraničních pobytů Mgr. Janu Valtrovou, Ph.D.

Bližší informace o programu

Národní kancelář CEEPUS

Dům zahraničních služeb MŠMT
Senovážné náměstí 26
Praha 1

Úřední hodiny
Út a Pá: 9:00-13:00
St a Čt: 13:00-16:00

Kontaktní osoby na DZS

E-mail: ceepus@dzs.cz

Web: http://www.dzs.cz/

Poštovní adresa:
Dům zahraničních služeb MŠMT
Národní kancelář CEEPUS
P.O.Box 08
110 06 Praha 06

Program CEEPUS podporuje především pobyty studentů a učitelů na partnerských pracovištích zapojených v regionálních sítích.

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Valtrová, Ph.D, doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.(zástupce)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info