Mobilita studentů v rámci programu ERASMUS+

Cílem programu ERASMUS+ je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zvýšit úroveň slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zkvalitnit jazykovou výuku a dát vzdělání evropský rozměr.

Ústav religionistiky FF MU má uzavřeny bilaterální dohody o výměně studentů s následujícími zahraničními institucemi:

Místa na uvedených univerzitách jsou obsazována na dobu jednoho až dvou semestrů na základě konkurzu, který je pravidelně vyhlašován Ústavem religionistiky, zpravidla v únoru na další akademický rok.

Obecné podmínky pro účast v programu ERASMUS+:

  • Do konkurzu se mohou přihlašovat studenti, kteří jsou zapsáni minimálně ve druhém semestru bakalářského studia, nebo jsou studenty programu, pro které je mobilita určena, a to v prezenční či kombinované formě.
  • Student nesmí během svého zahraničního pobytu přerušit ani ukončit studium na MU.
  • Podmínkou úspěšného ukončení pobytu na zahraniční instituci je získání min.20 ECTS kreditů za semestr.
  • Každý student může v každém stupni studia vyjet na studijní pobyt a/nebo praktickou stáž v celkové délce až 12 měsíců.
  • Předchozí mobility (studijní i pracovní pobyty) se v daném stupni studia sčítají, včetně mobilit uskutečněných v rámci programu LLP Erasmus 2007-2013.

Podrobné informace o podmínkách účasti v programu, přihláškách a financování: http://czs.muni.cz/cs/erasmus-na-mu.

Další možnosti studentské mobility nabízí program CEEPUS, eventuálně aktuální nabídka Centra zahraniční spolupráce MU (http://czs.muni.cz).

V případě dotazů se obracejte na koordinátorku studentských zahraničních pobytů Mgr. Michaelu Ondrašinovou, Ph.D. (ondrasinova@phil.muni.cz).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info