Religionistika – obecné informace o studiu

Struktura studia

Ústav religionistiky FF MU zajišťuje výuku religionistiky v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském programu. Bakalářský a magisterský program Religionistika lze studovat:

  1. jednooborově,
  2. dvouoborově s religionistikou jako hlavním oborem (dvě třetiny kreditů a závěrečná práce se realizují na religionistice, zbylá třetina kreditů na druhém oboru)
  3. a dvouoborově s religionistikou jako vedlejším oborem (třetina kreditů se realizuje na religionistice, závěrečná práce se píše na druhém oboru).

Doktorské studium probíhá pouze jednooborově.

V bakalářském a doktorském studiu religionistiky si uchazeči dále mohou vybrat mezi prezenční a kombinovanou formou. Prezenční forma studia probíhá podle pravidelného týdenního rozvrhu. Kombinovaná forma studia spojuje prvky prezenčního a distančního studia, tzn. kombinuje páteční výuku s konzultacemi a samostatnou přípravou studentů. Magisterské studium se v současnosti realizuje jen v prezenční formě.

Bakalářské studium (od imatrikulace v PS 2019 včetně)

Standardní doba studia bakalářského programu jsou tři roky.

Navazující magisterské studium (od imatrikulace v PS 2019 včetně)

Standardní doba studia magisterského programu jsou dva roky.

Doktorské studium

Standardní doba studia doktorského programu jsou čtyři roky.

Studium ve starém bakalářském a magisterském oboru (do imatrikulace v JS 2019 včetně)

Prezenční

Kombinované

Studijní předpisy

Studium religionistiky probíhá podle obecných pravidel, která ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách upravuje zejména Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity. Jeho znalost je ke studiu nezbytná.

Studijní poradci

Studenti religionistiky se mohou obracet na studijní poradce z řad pracovníků Ústavu religionistiky FF MU.

Studijní poradce pro bakalářské a navazující magisterské studium

Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
tel.: 549 49 1566, e-mail: chalupa@phil.muni.cz

Studijní poradce pro doktorské studium

doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
tel.: 549 495 372, e-mail: david.zbiral@mail.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info