Ústav religionistiky

Doc. Zbíral získal grant ERC

Doc. Zbíral obdržel grant Evropské výzkumné rady ERC Consolidator Grant na pětiletý výzkumný projekt “Networks of Dissent: Computational Modelling of Dissident and Inquisitorial Cultures in Medieval Europe” (DISSINET).

9. 12. 2020

Doc. David Zbíral získal prestižní grant Evropské výzkumné rady ERC Consolidator Grant na pětiletý (2021-2026) výzkumný projekt Networks of Dissent: Computational Modelling of Dissident and Inquisitorial Cultures in Medieval Europe (DISSINET) s rozpočtem 52 milionů Kč. 

Projekt naváže na dosavadní práci projektového týmu, financovaného od r. 2019 grantem EXPRO Grantové agentury České republiky, a poskytne nový pohled na náboženské kultury středověkého disentu a inkvizice i na jejich vzájemné působení. Bude založen na rozsáhlé výpočetní analýze sociálních, prostorových a textových vztahů ve středověkých inkvizičních záznamech. Využije pokročilé digitální techniky, zejména analýzu sociálních sítí, geografické informační systémy a výpočetní analýzu textu, a otevře významný nový rozměr dialogu mezi historií a sociálními vědami.

Dr. Zbíral je prvním příjemcem grantu ERC z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info