Informace k převodu do nových doktorských programů

Tabulka starých a nových kurzů

Formuláře související se studiem

Obecné

Formulář návrhu výzkumného projektu (Research Project Proposal)

Formulář posudku závěrečné práce (Thesis review form)

K magisterskému studiu

Studijní plán magisterského studia

Formulář seznamu četby ke státní magisterské zkoušce

K doktorskému studiu

Žádost o finanční podporu účasti na konferenci či stáže 

 

(Všechny formuláře najdete ve veřejné sekci úložiště Ústavu religionistiky FF v ISu.)

Informační materiály, brožury

Flyer (in English)

Úložiště Ústavu religionistiky FF MU

Úložiště Ústavu religionistiky FF MU v ISu (materiály, příručky, dokumenty, archiv; určeno převážně pracovníkům ÚR, autentizovaný přístup)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info