Vyhlášení konkurzu na studijní pobyty v programu CEEPUS

Ústav religionistiky FF MU vypisuje konkurz na obsazení míst na studijní pobyt na partnerských univerzitách v rámci sítě CIII-HU-0011-14-20-21 - Study of Religions v akademickém roce 2020/2021.

11. 10. 2020

V konkurzu je možné se ucházet o pobyty na těchto pracovištích:

 

Komenského univerzita v Bratislavě, Katedra porovnávacej religionistiky

Počet studentů: 1                               Délka pobytu: 4 měsíce

Přihlásit se může student/ka v jakémkoli stupni studia (bakalářské, magisterské, doktorské). Pobyt lze využít ke sběru materiálů, i k psaní závěrečných prací. Pobyt je možné realizovat v jarním semestru 2021, případně později.

Vzhledem k současné pandemické situaci je třeba počítat s různými variantami vývoje, včetně té, že pobyt bude přesunut na pozdější dobu, eventuálně, že výuka v zahraničí bude probíhat pouze v online režimu. Přesto doporučujeme všem, kdo by měli o pobyt případně zájem, aby se přihlásili a zajistili si tak možnost mobility do budoucna.

Zájemci o pobyt zašlou svůj motivační dopis v angličtině (maximální rozsah 1 800 znaků) na adresu: jvaltrova@phil.muni.cz.

Termín pro odeslání motivačního dopisu: 25. říjen 2020 do 23:59 hod.

Komunikačním jazykem programu CEEPUS je angličtina. V případě dotazů kontaktujte dr. Valtrovou. Uchazeči budou vybráni komisí ve složení: doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc., (předseda), Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D., Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D., Mgr. Jana Valtrová, PhD.

Více článků

Přehled všech článků