Vyhlášení konkurzu na studijní pobyty v programu CEEPUS

Ústav religionistiky FF MU vypisuje konkurz na obsazení míst na studijní pobyt na partnerských univerzitách v rámci sítě CIII-HU-0011-14-20-21 - Study of Religions v akademickém roce 2020/2021.

11. 10. 2020

V konkurzu je možné se ucházet o pobyty na těchto pracovištích:

 

Komenského univerzita v Bratislavě, Katedra porovnávacej religionistiky

Počet studentů: 1                               Délka pobytu: 4 měsíce

Přihlásit se může student/ka v jakémkoli stupni studia (bakalářské, magisterské, doktorské). Pobyt lze využít ke sběru materiálů, i k psaní závěrečných prací. Pobyt je možné realizovat v jarním semestru 2021, případně později.

Vzhledem k současné pandemické situaci je třeba počítat s různými variantami vývoje, včetně té, že pobyt bude přesunut na pozdější dobu, eventuálně, že výuka v zahraničí bude probíhat pouze v online režimu. Přesto doporučujeme všem, kdo by měli o pobyt případně zájem, aby se přihlásili a zajistili si tak možnost mobility do budoucna.

Zájemci o pobyt zašlou svůj motivační dopis v angličtině (maximální rozsah 1 800 znaků) na adresu: jvaltrova@phil.muni.cz.

Termín pro odeslání motivačního dopisu: 25. říjen 2020 do 23:59 hod.

Komunikačním jazykem programu CEEPUS je angličtina. V případě dotazů kontaktujte dr. Valtrovou. Uchazeči budou vybráni komisí ve složení: doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc., (předseda), Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D., Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D., Mgr. Jana Valtrová, PhD.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info