Výběrové řízení na pomocnou vědeckou sílu Ústavu religionistiky

9. 10. 2020

Ústav religionistiky FF MU vypisuje výběrové řízení na pomocnou vědeckou sílu.
Rozsah spolupráce dosahuje měsíčně asi 25 hodin, odměňování (120 Kč / hod.)
probíhá formou dohody o provedení práce. Délka trvání spolupráce není předem
stanovena. Činnosti typicky zahrnují výpomoc při výzkumu, bibliografické
rešerše, redigování textů, skenování, kopírování, vyhledávání informací a
praktickou pomoc zahraničním studentům a hostům Ústavu religionistiky.
Požadujeme: důslednost, zodpovědnost, výbornou úroveň češtiny nebo slovenštiny,
dobrou úroveň mluvené i psané angličtiny, pokročilejší práci s počítačem
(pokročilé vyhledávání na internetu a v elektronických informačních zdrojích MU,
bezchybné psaní, práci s textovým editorem a tabulkami) a ochotu se zaučovat s
počítačovými programy a bibliografickými databázemi. Přihlásit se může studentka
či student oboru Religionistika v bakalářském či magisterském stupni. Přihláška
má podobu anglického e-mailu (cover letter) v rozsahu 900-1800 znaků, kde
uvedete zejména své relevantní dovednosti, zkušenosti a výsledky (dle Vaší volby
případně důvod, proč se do výběrového řízení hlásíte). Součástí e-mailu je buď
funkční odkaz na anglickojazyčný životopis uchazečky/uchazeče v ISu nebo jinde
online, nebo anglickojazyčný životopis zaslaný v příloze. Přihlášku zašlete
e-mailem na sekretariát Ústavu religionistiky (vrzalova@phil.muni.cz) do 30. 10.
2020 23:59. V životopise nebo motivačním dopise uveďte kontaktní e-mail, své
jazykové znalosti (včetně charakterizování úrovně u uvedených jazyků), své
dovednosti související s uvedeným popisem činnosti a oblast svého odborného
zájmu. Vybraná studentka/student dostane potřebné informace e-mailem do 3 týdnů
od uzávěrky přihlášek.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info