Výběrové řízení na pomocnou vědeckou sílu Ústavu religionistiky

Ústav religionistiky FF MU vypisuje výběrové řízení na pomocnou vědeckou sílu.

14. 1. 2019

Rozsah spolupráce dosahuje měsíčně asi 25 hodin, odměňování (120 Kč / hod.) probíhá formou dohody o provedení práce. Délka trvání spolupráce není předem stanovena. Činnosti typicky zahrnují výpomoc při výzkumu, bibliografické rešerše, redigování textů, skenování, kopírování, vyhledávání informací a praktickou pomoc zahraničním studentům a hostům Ústavu religionistiky.

Požadujeme: důslednost, zodpovědnost, výbornou úroveň češtiny nebo slovenštiny, dobrou úroveň mluvené i psané angličtiny, pokročilejší práci s počítačem (pokročilé vyhledávání na internetu a v elektronických informačních zdrojích MU, bezchybné psaní, práci s textovým editorem a tabulkami) a ochotu se zaučovat s počítačovými programy a bibliografickými databázemi.

Přihlásit se může studentka či student oboru Religionistika v bakalářském či magisterském stupni. Přihláška má podobu anglického e-mailu (cover letter) v rozsahu 900-1800 znaků, kde uvedete zejména své relevantní dovednosti, zkušenosti a výsledky (dle Vaší volby případně důvod, proč se do výběrového řízení hlásíte). Součástí e-mailu je buď funkční odkaz na anglickojazyčný životopis uchazečky/uchazeče v ISu nebo jinde online, nebo anglickojazyčný životopis zaslaný v příloze.

Přihlášku zašlete e-mailem na sekretariát Ústavu religionistiky (katerina.sedlarova@phil.muni.cz) do 30. 1. 2019 23:59. V životopise nebo motivačním dopise uveďte kontaktní e-mail, své jazykové znalosti (včetně charakterizování úrovně u uvedených jazyků), své dovednosti související s uvedeným popisem činnosti a oblast svého odborného zájmu. V případě nejistoty se řiďte zdravým rozumem. Vybraná studentka/student dostane potřebné informace e-mailem do 3 týdnů od uzávěrky přihlášek.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info