Konkurzy na zahraniční pobyty 2017/2018

2. 1. 2017

Ústav religionistiky FF MU vypisuje konkurz na obsazení jednoho místa na partnerské univerzitě v rámci sítě CIII-HU-0011-11-1718 - Study of Religions v akademickém roce 2017/2018. Pobyt lze uskutečnit v PS 2017 či JS 2018 na

 • University of Vienna, Institute of Practical Theology

  Počet studentů: 1 
  Délka pobytu: 1 měsíce

 • Komenského univerzita v Bratislavě, Katedra východoázijských štúdií

  Počet studentů: 1 
  Délka pobytu: 3 měsíce

Přihlásit se může student/ka v jakémkoli stupni studia, na jednoměsíční pobyt budou přednostně vybíráni studenti doktorského studia. Pobyt lze využít i k psaní závěrečných prací, případně výzkumu.

Zájemci o pobyt zašlou svůj motivační dopis v angličtině, eventuálně němčině (maximální rozsah 1 800 znaků) na adresu: jvaltrova@phil.muni.cz.

Termín pro odeslání motivačního dopisu: 4. červen 2017 do 23:59 hod.

Komunikačním jazykem programu CEEPUS je angličtina. V případě dotazů kontaktujte dr. Valtrovou.

Uchazeči budou vybráni komisí ve složení: doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc., (předseda), Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D., Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D., Mgr. Jana Valtrová, PhD.


Skončená řízení v roce 2017

Ústav religionistiky FF MU vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na obsazení semestrálních míst v rámci smluv ERASMUS+ na následujících partnerských univerzitách (výuka probíhá v angličtině, v Lipsku též v němčině). Pobyty je možné realizovat pouze v JS 2018.

 • 1 místo v Lipsku (D LEIPZIG01 – University Leipzig)
  místo je určeno studentkám a studentům všech stupňů studia
 • 1 místo v Kaunasu (LT KAUNAS01 - Vytautas Magnus University)
  místo je určeno studentkám a studentům všech stupňů studia
 • 1 místo v Groningenu (NL GRONING01 - University of Groningen)
  místo je určeno studentkám a studentům všech stupňů studia
 • 1 místo v Budapešti (HU BUDAPEST47 - Central European University Budapest)
  místa jsou primárně určena pro studentky a studenty magisterského programu, výjimečně se mohou hlásit studenti posledního ročníku bakalářského stupně, podmínkou je znalost angličtiny na úrovni C1-C2.

Zájemci o pobyt na partnerských univerzitách podávají přihlášku elektronicky v systému ISOIS v termínu od 18. 4. 2017 9:00 do 10. 5. 2017 23:59 a přikládají motivační dopis v angličtině (maximální rozsah 1 800 znaků; uveďte taktéž své jazykové znalosti a certifikáty a připojte odkaz na anglické CV v ISu).

Bližší informace o podmínkách pobytu, financování i zkušenosti studentů, kteří na příslušných univerzitách byli, můžete najít na těchto adresách:
http://czs.muni.cz/cs/erasmus-na-mu
http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/

Přihláška se podává elektronicky zde:
https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/

Termín pro podání přihlášky je stanoven na 10. 5. 2017 do 23:59 hod.

Bližší informace o jednotlivých pracovištích jsou k dispozici na ústavních webových stránkách, případně se informujte u dr. Ondrašinové (ondrasinova@phil.muni.cz). Uchazeči budou vybráni komisí ve složení: doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc., (předseda); Mgr. Aleš Chalupa, PhD.; Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.; Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D.

Vyhlášeno v Brně 10. února 2017.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info