K oborovému přijímajícímu řízení proběhnou informační schůzky

23. 3. 2021 Jana Valtrová

Bez popisku

Pro uchazeče o studium religionistiky připravujeme informační online schůzky v aplikaci MS Teams, které proběhnou v termínech 30. března a 8. dubna od 15:00. Ke schůzce se můžete připojit s pomocí tohoto odkazu: 

https://is.muni.cz/go/religionistika-info.schuzka 

Během těchto schůzek bude vysvětlen průběh přijímacího řízení k bakalářskému studiu religionistiky, počínaje identifikací uchazečů až po vlastní průběh testování. Připravili jsme pro vás také pokusný test, na kterém si můžete ověřit jak technickou, tak obsahovou stránku testování. Tento test najdete volně přístupný zde a můžete si jej dvakrát vyzkoušet:  

https://is.muni.cz/go/pokusny-test 

Tento pokusný test je přístupný do 19. dubna 2021, výsledky z něj se nezaznamenávají a nemohou nahradit vlastní test přijímacího řízení. Účast na informační schůzce je doporučená, ale pokud se z jakéhokoliv důvodu nemůžete zúčastnit, veškeré podrobné pokyny dostanete také emailem.  

Těšíme se na vás a přejeme hodně zdaru v přijímacím řízení! 

 

Za Ústav religionistiky
Jana Valtrová (garantka bakalářského programu, 
jvaltrova@phil.muni.cz) 
a
 Aleš Chalupa (vedoucí ústavu, chalupa@phil.muni.cz) 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info