Studium religionistiky - vědy o náboženství

Co je religionistika

 • Věda, která se zabývá studiem náboženství.
 • Jejím předmětem bádání jsou zejména náboženské představy, chování a instituce.
 • Je interdisciplinární, tedy zkoumá náboženství pomocí perspektiv a metod nejrůznějších vědních oborů jako například historie, psychologie, sociologie nebo geografie.
 • Je odlišná od teologie. Zatímco teologie boží existenci předpokládá a zkoumá náboženství z pohledu příslušníka dané tradice (nejčastěji křesťanské), religionistika usiluje o vědecký výzkum náboženství v širokém spektru jeho podob a nehodnotí “pravdivost” či “hodnotu” jednotlivých tradic.

Proč studovat religionistiku

 • Získáte kvalitní humanitní vzdělání zajímavé a zásadní oblasti. Za kvalitou našeho studijního programu i našich absolventů si stojíme.
 • Seznámíte se s širokým spektrem náboženských tradic a přístupů k jejich studiu.
 • Naučíte se kriticky a efektivně pracovat s informacemi.
 • Ponecháte si otevřené nejrůznější možnosti osobního rozvoje a pracovního uplatnění. Naši absolventi nacházejí práci ve vzdělávacích institucích, muzeích, výzkumu, neziskových organizacích, sociálních službách i úspěšných komerčních firmách.
 • Budete si moci zvolit téma, kterým se budete zabývat v závěrečné práci.
 • Budete moci uskutečnit část studia v zahraničí, být v kontaktu se zahraničními studenty, kteří u nás studují, a zapsat si kurzy v angličtině.
 • Získáte přístup k výborné knihovně a informačním zdrojům.
 • Stanete se součástí otevřené a přátelské komunity studentů, doktorandů a učitelů.

Formy studia

 • Podle vlastního výběru můžete religionistiku studovat ve studiu prezenčním (denním), nebo kombinovaném (páteční výuka).
 • prezenčním studiu můžete religionistiku studovat buď jednooborově, nebo dvouoborově v kombinaci s libovolným oborem na Masarykově univerzitě, který umožňuje dvouoborové studium. Naši dvouoboroví studenti volí kombinaci s obory na Filozofické fakultě, Fakultě sociálních studií nebo Ekonomicko-správní fakultě, například s cizím jazykem, politologií, sociologií, historií atd. Kombinované studium je pouze jednooborové.

Jak se přihlásit a jak vypadají přijímací zkoušky

 • Přihláška se podává online v Informačním systému MU.
 • Přijímací zkouška do bakalářského studia má podobu písemného oborového testu

  Od uchazečů se očekává základní orientace v dějinách Evropy, všeobecný kulturní rozhled a rámcová znalost nejvýznamnějších textů evropských náboženských tradic.

  Doporučená studijní literatura: 
 • Jaromír Schön, Občanský a společenskovědní základ. Náboženství, Kralice na Hané: Computer Media 2012.

Kde se dovědět víc

Mohlo by vás ještě zajímat

Studuj religionistiku v Brně!

Podej si přihlášku do:

Prezenčního bakalářského studia religionistiky
(tříleté denní studium)

Kombinovaného bakalářského studia religionistiky
(tříleté studium, páteční výuka)

Prezenčního navazujícího magisterského studia religionistiky
(dvouleté denní studium)

„Religionistika mě naučila především kriticky přemýšlet. Hledat si zdroje, nepřijímat vše jako daná fakta, ale doptávat se, pátrat.“

PhDr. Andrea Beláňová, Ph.D.
PhDr. Andrea Beláňová, Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info