Ústav religionistiky

Studium religionistiky - vědy o náboženství

Co je religionistika

 • Věda, která se zabývá studiem náboženství.
 • Jejím předmětem bádání jsou zejména náboženské představy, chování a instituce.
 • Je interdisciplinární, tedy zkoumá náboženství pomocí perspektiv a metod nejrůznějších vědních oborů jako například historie, psychologie, sociologie nebo geografie.
 • Je odlišná od teologie. Zatímco teologie boží existenci předpokládá a zkoumá náboženství z pohledu příslušníka dané tradice (nejčastěji křesťanské), religionistika usiluje o vědecký výzkum náboženství v širokém spektru jeho podob a nehodnotí “pravdivost” či “hodnotu” jednotlivých tradic.

Proč studovat religionistiku

 • Získáte kvalitní humanitní vzdělání zajímavé a zásadní oblasti. Za kvalitou našeho studijního programu i našich absolventů si stojíme.
 • Seznámíte se s širokým spektrem náboženských tradic a přístupů k jejich studiu.
 • Naučíte se kriticky a efektivně pracovat s informacemi.
 • Ponecháte si otevřené nejrůznější možnosti osobního rozvoje a pracovního uplatnění. Naši absolventi nacházejí práci ve vzdělávacích institucích, muzeích, výzkumu, neziskových organizacích, sociálních službách i úspěšných komerčních firmách.
 • Budete si moci zvolit téma, kterým se budete zabývat v závěrečné práci.
 • Budete moci uskutečnit část studia v zahraničí, být v kontaktu se zahraničními studenty, kteří u nás studují, a zapsat si kurzy v angličtině.
 • Získáte přístup k výborné knihovně a informačním zdrojům.
 • Stanete se součástí otevřené a přátelské komunity studentů, doktorandů a učitelů.

Formy studia

 • Podle vlastního výběru můžete religionistiku studovat ve studiu prezenčním (denním), nebo kombinovaném (páteční výuka).
 • prezenčním studiu můžete religionistiku studovat buď jednooborově, nebo dvouoborově v kombinaci s libovolným oborem na Masarykově univerzitě, který umožňuje dvouoborové studium. Naši dvouoboroví studenti volí kombinaci s obory na Filozofické fakultě, Fakultě sociálních studií nebo Ekonomicko-správní fakultě, například s cizím jazykem, politologií, sociologií, historií atd. Kombinované studium je pouze jednooborové.

Jak se přihlásit a jak vypadají přijímací zkoušky

 • Přihláška se podává online v Informačním systému MU.
 • Přijímací zkouška do bakalářského studia má podobu písemného oborového testu

  Od uchazečů se očekává základní orientace v dějinách Evropy, všeobecný kulturní rozhled a rámcová znalost nejvýznamnějších textů evropských náboženských tradic.

  Doporučená studijní literatura: 
 • Jaromír Schön, Občanský a společenskovědní základ. Náboženství, Kralice na Hané: Computer Media 2012.

Kde se dovědět víc

Dr. Aleš Chalupa

Mohlo by vás ještě zajímat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info