Často kladené dotazy

Uskutečnění části studia v zahraničí přináší nedocenitelné zkušenosti, kontakty i rozvoj jazykových dovednosti. Existuje jasná spojitost mezi těmito zkušenostmi a kvalitou pozdějšího uplatnění absolventů vysokých škol. Studenti se často domnívají, že zahraniční stáž jim zkomplikuje, prodlouží a prodraží studium. Nemusí to tak být, při dobré organizaci celého pobytu a se zodpovědným přístupem ke studiu přínosy zahraniční stáže dalece převýší účastníkovy investice jak v podobě úsilí, času i peněz. Níže uvádíme odpovědi na několik často kladených otázek:

Prodlouží se mi studium, jestliže odjedu na stáž?

NE. K prodloužení studia nemusí dojít. Můžete absolvovat některé povinné předměty našeho kurikula přímo na zahraniční instituci, u nás vám budou uznány, nebo je absolvovat v individuálním režimu. Je však třeba na to myslet před nastoupením na vlastní pobyt, nikoli až po návratu.

Mohu se přihlásit ke konkurzu, i když plánuji přechod z jednoho stupně studia do dalšího?

ANO. Můžete se přihlásit v bakalářském/magisterském stupni, udělat státnice a odjet v magisterském/doktorském stupni. V průběhu stáže nesmíte studium přerušit.

Pracuji na diplomové práci, mohu odjet studovat do zahraničí?

ANO, můžete. Na zahraniční instituci dost možná získáte zdroje, ke kterým zde nemáte přístup a budete moci své téma konzultovat s tamními odborníky. Pobyt v cizím prostředí vám poskytne příležitost soustředit se na práci.

Jaké je finanční zajištění zahraničních pobytů?

Konkrétní podmínky se liší podle jednotlivých programů a země, ve které se pobyt uskuteční. O podmínkách v programu CEEPUS více na https://www.ceepus.info/. Klikněte na vlajku dané země, ve které se pobyt má uskutečnit. Informace k finanančním podmínkám v programu ERASMUS+ najdete na webu Centra zahraniční spolupráce.

Instituce, kde bych chtěl studovat, nemá smlouvu s Ústavem religionistiky. Mohu tam přesto studovat?

ANO, vyplatí se hledat jiné cesty, než pouze programy nabízené ústavem, celou řadu možností nabízí celouniverzitní Centrum zahraniční spolupráce nebo celostátní Dům zahraničních služeb. Potřebujete-li poradit, obraťte se na dr. Janu Valtrovou. Třeba právě vaše cesta napomůže navázání trvalejších kontaktů.

Jsem či brzy budu absolvent/ka, existují nějaké možnosti i pro mne?

ANO. Univerzita nabízí možnost absolventům v průběhu jednoho roku od ukončení studia vyjet na pracovní stáž na některou z řady institucí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info