Více aktualit

„Čím více víte o minulosti, tím více jste připraveni na budoucnosti.“

Theodor Roosvelt