Ústav religionistiky

Studentská vědecká konference

Konané konference

 • Studentská vědecká konference 2017 proběhla ve svém fakultuním kole 9.5. Mezifakultní kolo se konalo 18.-20.5. Více o soutěži viz SVK 2017
 • Studentská vědecká konference 2016: 19.–21. května v Trenčíně.
 • Studentská vědecká konference 2015: Želiv 7-9.5.2015.
 • Studentská vědecká konference 2014: Telč 29.-31. 5. 2014, 1. místo Evelyn Koubková (Ústav filosofie a religionistiky, FF UK), Nosí orel děti? Příspěvek k porozumění mezopotámskému Mýtu o Etanovi; 2. místo Jiří Dynda (Ústav filosofie a religionistiky, FF UK), Homiliář opatovický: Loci communes a „pohanské přežitky“ ve středověké lidové kultuře; 3. místo František Novotný (Ústav filosofie a religionistiky, FF MU), Když hrabě jezdil na rakovi Uctívač ďábla jako téma perzekuce a propagandy; studie k pramenům z let 1231-1233.
 • Studentská vědecká konference 2013: Štúrovo 24.-26. 5. 2013, 1. místo František Novotný (Ústav religionistiky FF MU), Durkheim před inkvizicí: Vznik vyprávění o herezi při vyšetřování templářů; 2. místo Vojtěch Kaše (Ústav religionistiky FF MU), Rituál, kognice, imitace: Historická religionistika v evoluční perspektivě; 3. místo Barbara Oudová Holcátová (Ústav filosofie a religionistiky FF UK), Jezábel a ti druzí: Interpretace 1 Král. 11,1 - 2 Král. 10,28.
 • Studentská vědecká konference 2012: Kutná Hora, 4.-6. května 2012, 1. místo Barbara Oudová Holcátová (Ústav filosofie a religionistiky FF UK), Moc královny ze Sáby: Proměny obrazu královny ze Sáby od Bible po lidové vyprávěnky 19. století; 2. místo František Novotný (Ústav religionistiky FF MU), Ďáblovy agentky: Případová studie dílčího motivu v obrazu templářského antirituálu; 3. místo Vojtěch Kaše (Ústav religionistiky FF MU), Létající Šimon, mluvící pes a apoštol Petr: Kontraintuitivní reprezentace ve Skutcích Petrových a literární imaginace pozdní antiky.
 • Studentská vědecká konference 2011: Telč, 24.-26. května 2011, 1. místo Vojtěch Kaše (Ústav religionstiky FF MU), Kam se poděla ryba? Dějiny jedné (možné) křesťanské reprezentace; 2. místo Tomáš Melichárek (Ústav religionistiky FF MU), Analýza členské základny Muslimské náboženské obce v letech 1940-1945: Možnost interpretace struktury MNO v letech 1940-1945; 3. místo Jakub Špoták (Katedra porovnávacej religionistiky FF UK v Bratislave), Božstvo Bolon Yokte' a Tortuguero monument: koniec mayského kalendára z pohľadu epigrafie.
 • Studentská vědecká konference 2010: Štoky u Jihlavy, 24.-26. května 2010, 1. místo Martin Lang (Ústav religionistiky FF MU), Neuroteologie z pohledu religionistiky, 2. místo Vojtěch Kaše (Ústav religionistiky FF MU), Didaché 9-10: Problémy a perspektivy současného bádání, 3. místo Tibor Sedláček (Katedra porovnávacej religionistiky FF UK v Bratislave), Sakrálna koncepcia panovníckej dynastie v Urkeši.
 • Studentská vědecká konference 2009: Modra, 18.-20. května 2009, 1. místo Martin Tribula (Katedra porovnávacej religionistiky FF UK v Bratislave), Metodologické nástrahy výskumu stredovekých výtvarných prameňov: Príklad interpretácii nástenných malieb kostola sv. Margity v Hornom Jasene, 2. místo Vojtěch Kaše (Ústav religionistiky FF MU), Proč „Pomazaný“? Problém s nemesianistickými konotacemi termínu christos v nejstarší křesťanské literatuře, 3. místo Lenka Horáková (Katedra porovnávacej religionistiky FF UK v Bratislave), Víly v tradičných ľudových predstavách na Slovensku.
 • Studentská vědecká konference 2008: Seč, 20.-22. května 2008, 1. místo Rudolf Havelka (Ústav religionistiky FF MU), Syntéza kognitivní vědy o náboženství a kognitivní archeologie: Nová perspektiva studia pravěkých náboženských systémů?, 2. místo Jakub Špoták (Katedra porovnávacej religionistky FF UK v Bratislave), Mayský zverokruh a jeho sakrálný význam pre mayskú kozmológiu, 3. místo Petra Černá a Martin Lang (Ústav religionistiky FF MU), Představa posmrtného života u osob bez náboženského vyznání: Kvalitativní výzkum jednoho z aspektů současné české religiozity.
 • Studentská vědecká konference 2007: Telč, 9.-11. května 2007, 1. místo Michal Chmelenský (Katedra religionistiky a filosofie FF UPa), Religiózní aspekty užívání umrlčích prken na Šumavě, 2. místo Radovan Černák (Ústav filosofie a religionistiky FF UK), Unmeša: Rozvinutie náuky kašmírského šivaizmu, 3. místo Rudolf Havelka (Ústav religionistiky FF MU), Religionistika, kognitivní věda o náboženství a hermeneutika náboženských světů a Miroslav Vrzal (Ústav religionistiky FF MU), Religiozita religionistů.
 • Studentská vědecká konference 2006: Častá-Píla, 10.-12. května 2006, 3. místo – Rudolf Havelka.
 • Studentská vědecká konference 2005: Seč, 9.-11. května 2005, 1. místo – Aleš Chalupa.
 • Studentská vědecká konference 2004: Hálův Mlýn, 24.-25. května 2004, 2. místo – David Zbíral.
 • Studentská vědecká konference 1998: Cikháj, 27.-30. dubna 1998, 1. místo – David Vaněk.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info