SVK 2017

Milí příznivci badatelské činnosti,

věrni tradici z posledních let, Vás všechny zveme na Mezinárodní studentskou vědeckou konferenci, kterou nyní organizují a pořádají studenti našeho Ústavu religionistiky. Její podoba bude oproti předešlým konferencím odlišná. Cílem té letošní s tematickým názvem „Náboženství, kultura a společnost“ je totiž propojit více pracovišť a akademickým disciplín, které na náboženství nahlíží z různých teoretických a metodologických perspektiv, a tím otevřít prostor pro interdisciplinární diskuzi. Již bylo uvedeno, že povaha konference bude v některých ohledech oproti těm předchozím odlišná. Jedna ze změn se týká soutěžní podoby konference. Letos se nebude bojovat o tři místa, ale pouze o místo první. Oproti minulým kolům bude prostor věnován nejen prezentacím příspěvků, ale také prezentaci posterů. Domníváme se, že kdo nechce prezentovat svůj příspěvek, ale i tak by rád získal zpětnou vazbu ke svému projektu, díky „prezentaci“ posteru ji může získat, aniž by se musel „stresovat“ z prezentace před publikem :))

Aktuální informace o mezinárodním kole bude též možné nalézt na Facebookovské stráncehttps://www.facebook.com/Religionistická-študentská-vedecká-konferencia-2017-586504108221507/

 

pravidla, podmínky a kritéria

Do fakultního kola SVK budou přijaty práce, které vyhoví následujícím požadavkům a kritériím:

  • Autor/ka: autorem/kou práce SVK může být student/ka prezenčního či kombinovaného bakalářského nebo magisterského studia religionistiky.
  • Předmět: předmětem práce SVK může být jakékoli téma, které se týká akademického studia náboženství.
  • Způsob zpracování: Odevzdané texty mohou (ale samozřejmě nemusí) mít podobu seminárních, bakalářských, ročníkových aj. prací autorů/ autorek, přičemž již nemusí být přepracovány o 50%. Je možné tak prezentovat svoji seminární, bakalářskou aj. práci.
  • Rozsah a forma: Zachována je nutnost odevzdat text příspěvku v rozsahu maximálně (myslíme tím opravdu maximálně!) 27 000 znaků (cca 15 stran) ve formátu A4, písmu Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5. Minimální rozsah je libovolný. Práce musí být opatřena úvodní stranou, kde bude uveden titul a podtitul práce, pracoviště, kde práce vznikla, jméno a příjmení autora/ky a akademický rok. Také musí být vybavena anotací, průběžným poznámkovým aparátem a seznamem použité literatury.
  • Termín a podmínky odevzdání: Autoři/ky odevzdají své verze prací ve formátu Word na adresu relisvk2017@gmail.com do 30. 4. 2017.

Fakultní kolo SVK zřejmě proběhne v úterý 9. 5. 2017 v 10:00 hodin.

Průběh a hodnocení SVK na ÚR FF MU:

Představení práce autorem/autorkou (15 minut), přečtení posudků (5 minut), reakce autora na posudky a rozprava nad předloženou prací (max. 5 minut). Po prezentaci všech prací zasedne porota, která určí pořadí na prvních třech místech (rozprava a následné tajné hlasování).

Informace o posterech:

Postery nejsou součástí soutěže o první místo a taktéž nepodléhají fakultnímu kolu. Doporučená velikost je 59,408 cm na výšku a 84,111 cm na šířku. Své postery nám nemusíte zasílat, vytištěné si je přineste až na místo konference.

Bližší informace týkající se termínu a místa konference budou zveřejněny v brzké době. O záležitostech týkající se fakultního kola budeme informovat e-mailem.

Další informace o konferenci - stejně jako o šokujících zajímavostech ze světa náboženství - se dozvíte na naší Facebookové stránce. Své případné dotazy tak můžete zasílat na onu stránku, či se můžete obrátit na naši e-mailovou adresu relisvk2017@gmail.com.

Pište a zkoumejte, moc se těšíme na Vaše příspěvky.

Organizační tým SVK

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info