Gratulujeme novým absolventům!

V závěru jarního semestru proběhlo 13 státních závěrečných zkoušek a bylo obhájeno 6 bakalářských prací a 4 práce magisterské.

12. 7. 2023 Studium

Bez popisku

Na konci semestru na Ústavu religionistiky, stejně jako na jiných Ústavech a katedrách, proběhly státní závěrečné zkoušky. K nim bylo přihlášeno 9 studentů bakalářského studia prezenční i kombinované formy a magisterské studium bylo zastoupeno 4 státnicujícími studenty. S obrovskou radostí oznamujeme, že zkoušky byly v obou stupních studia úspěšné na 100 % a všem absolventům gratulujeme. 

Bakalářské a magisterské práce obsáhly široký okruh vědeckých témat a zaměření. Přesvědčte se sami!

Kateřina Höferová
Chevra kadiša a organizované zvládání smrti v podmínkách pandemických omezení

Petra Houserová
Maloasijský původ praxe rituální kastrace kněží bohyně Velké Matky a Attida: starodávná tradice, nebo helénistická inovace?

Ondřej Chvalkovský
Proměny obrazu tibetského buddhismu v kontextu návštěv 14. dalajlamy v České republice v letech 2006 a 2016

Josef Kroupa
Současní kaihógjó mniši: jejich myšlenky a názory

Eliška Schönová
Abrahámova zkouška a legitimizace patriarchů: Narativní rozdíly v knize Genesis a Koránu

Monika Šmídová
Putování Panny Marie: Proměny poutnictví ve Vranově u Brna

Bc. Daniel Pecka
Functions of dance in nuptial rituals: test on ethnographic data, an evolutionary approach

Bc. Adéla Petřeková
Unveiling the Complexity: Interplay between Social Exclusion, Life History Strategies and Belief in Moralizing Gods in the Czech Republic

Bc. Michal Saidl
Přesahová interpretace herní zkušenosti ve vybraných částech Final Fantasy X

Bc. Karolina Sikorová
Role endorfinu při snižování úzkosti za pomoci ritualizovaného chování

Studenti vedlejšího studia religionistiky Ondřej Kašša, Martin Káčer a Ela Karolína Tkačíková taktéž zdárně dokončili studium na našem Ústavu a my jim tímto přejeme hodně zdaru ve všech dalších státních závěrečných zkouškách.

 

Bez popisku
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info