Gratulace absolventům!

V závěru podzimního semestru proběhly dvě státní závěrečné zkoušky a byla obhájena jedna bakalářská a jedna magisterská práce. Bakalářská práce se věnovala analýze toulouského inkvizičního registru popisujícího období 1273-1282 a magisterské práce se věnovala vytvoření a představení digitální datové sady křesťanských řeholních domů v českých zemích od 10. století po současnost.

1. 2. 2024

Bez popisku

K úspěšné obhajobě bakalářské práce a složení státní závěrečné zkoušky blahopřejeme,

Vítězslavu Dostálovi (Poměr víry a rituálu v záznamech inkvizičních výpovědí: toulouský registr z let 1273-1282 perspektivou výpočetní textové analýzy),

Haně Hořínkové (Katolické řeholní domy v českých zemích od počátku po současnost: Databáze, deskriptivní statistika, mapy)

Hodně úspěchů a sil do dalšího studijního a profesního rozvoje!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info