Další publikace

Kliknutím na obrázky otevřete větší náhled na obal a obsah publikací.

Dušan Lužný – David Václavík a kol., Individualizace náboženství a identita: Poznámky k  současné sociologii náboženství

Praha: Malvern 2010.

Individualizace náboženství a identita - obálka
Obsah
Individualizace náboženství a identita - obsah

David Václavík, Náboženství a moderní česká společnost

Praha: Grada 2009.

Publikace je určená především studentům humanitních a společenskovědních oborů. Je věnována analýze role náboženství v české společnosti ve 20. a na začátku 21. století a proměnám vztahu české společnosti k tomuto významnému kulturně-společenskému fenoménu. Zabývá se problémem náboženství v české společnosti jednak v historické perspektivě, kdy zkoumá zejména vztah mezi náboženstvím a politikou v kontextu vzniku moderního českého národa, samostatného státu a komunistického režimu, jednak v religionistické perspektivě, kdy se zaměřuje na jednotlivé podoby religiozity v české společnosti a její proměny. Pozornost věnuje i tzv. českému ateismu. Cílem je podat plastický obraz náboženského života české společnosti a zpochybnit některé hluboce zažité „mýty“, mezi které patří i tvrzení o nejateističtějším národě světa (koupit knihu).

Dušan Lužný – Zdeněk R. Nešpor a kol.: Náboženství v menšině. Religiozita a spiritualita v současné české společnosti

Praha: Malvern 2009.

Kniha shrnuje kvalitativní výzkum religiozity ve dvou českých městech střední velikosti – České Lípě a Mikulově – který probíhal v letech 2007-2008 v rámci projektu GA ČR Detradicionalizace a individualizace náboženství v ČR

Náboženství v menšině - obálka
Zadní strana
Náboženství v menšině - zadní strana
Obsah
Náboženství v menšině - obsah

David Zbíral, Největší hereze: Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy

Praha: Argo - Brno: Ústav religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 2007.

Kniha je věnována problematice počátků, rozvoje a doktrinální podoby katarské hereze. Autor v ní detailním způsobem sleduje konstruování obrazu katara jako dualistického heretika inkvizitory 13. století, šíření jejich představ mezi představiteli církve a kontaminaci učeneckých představ a laických názorů. Jde o případovou studii k problému genealogií a klasifikací náboženských skupin (koupit knihu).

Iva Doležalová – Eleonóra Hamar – Luboš Bělka (eds.), Náboženství a tělo

Brno: Masarykova univerzita – Praha: Malvern 2006.

Sborník Náboženství a tělo zahrnuje příspěvky ze stejnojmenné konference, rozdělené do šesti tematických sekcí. Úvodní studie poskytuje přehled teoretických perspektiv vztahu náboženství a těla v diskurzu religionistiky a současně vytyčuje metodologický rámec dílčích témat. Členění příspěvků do tematických bloků věnovaných sexualitě, pojetí mrtvých, živých a jiných neobvyklých těl v křesťanství, medicínské regulaci těla a tělesnosti, cestám k tělesné dokonalosti, genderovým perspektivám a technologii a metaforám těla překonává pohled vázaný na jednotlivé kulturní a náboženské tradice a nabízí možnosti širokého srovnání napříč kulturami. Jednotlivé případové studie přinášejí poznatky o tom, jakým způsobem v současnosti i v minulosti ustanovují náboženské symbolické řády hranice fungování a života těl, a ukazují, že pozitivní či negativní fascinace tělem byla konstitutivním rysem většiny kultur. Řada příkladů z nejrůznějších náboženských tradic dokládá, že právě náboženství hrála neopominutelnou roli v procesu sociální konstrukce těla a sexuality, nabízejí množství různých technik k očistě, potlačení nebo modifikování těla pro dosažení bezvadného stavu, štěstí, čistoty nebo získání nadlidské moci, řeší napětí mezi tělem jako biologickým základem člověka a jeho kulturní identitou.

Náboženství a tělo - obálka
Zadní strana
Náboženství a tělo - zadní strana
Obsah
Náboženství a tělo - obsah

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info