Projekty a granty (archiv)

Archivní stránka

Tato stránka podává přehled projektů s pracovníky Ústavu religionistiky FF MU v roli řešitelů či spoluřešitelů. Podobný přehled podává i seznam projektů Ústavu religionistiky FF MU na stránkách Masarykovy univerzity, který často obsahuje i další informace (například anotaci projektu), nepodává však informace o některých starších projektech.

Obsah

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zahraniční a evropské granty

Grantová agentura České republiky

Ministerstvo školvství, mládeže a tělovýchovy

Fond rozvoje vysokých škol

Ostatní

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF a MŠMT ČR)

Logo OPVK

Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství (CZ.1.07/2.3.00/20.0048), Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, EU a MŠMT, doba trvání: 1.9.2011-31.8.2014, hlavní řešitel: Aleš Chalupa.

Japonská studia pro Univerzitu Palackého v Olomouci se zaměřením na modularitu a uplatnění v praxi (Japonská studia) (CZ.1.07/2.2.00/28.0160), Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, EU a MŠMT, doba trvání: 3/2012-2/2015, hlavní řešitel: Jiří Matela (Univerzita Palackého v Olomouci), členka řešitelského týmu z MU: Zuzana Kubovčáková.

Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi (Čínština pro praxi) (CZ.1.07/2.2.00/15.0289), Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, MŠMT, doba trvání: 2010-2013, spoluřešitelka: Táňa Dluhošová.

Centrum pro religionistiku a multikulturní edukaci (CZ.1.07/1.3.10/02.0022), Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, EU a MŠMT, doba trvání: 2010-2011, hlavní řešitel: Radek Kundt.

Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě se zaměřením na kulturu Číny a Japonska(CZ.1.07/2.2.00/07.0032), Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, EU a MŠMT, doba trvání: 2009-2012, řešitelka: Táňa Dluhošová.

Zahraniční a evropské granty

Studium náboženství II (CIII-HU-0011-08-1213), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, CEEPUS III, doba trvání: 9/2012-8/2013, řešitel: Luboš Bělka.

Studium náboženství (CIII-HU-0011-07-1112), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, CEEPUS III, doba trvání: 9/2011-8/2012, řešitel: Luboš Bělka.

CEEPUS – Studium náboženství (CII-HU-0011-05-0910), doba trvání: 2009-2010, řešitel na MU: Jana Valtrová.

REVACERN (Religions and Values: Central and Eastern European Research Network), FP6-2004-CITIZENS-5 COORDINATION ACTIONS, doba trvání: 2007-2009, koordinátor projektu: Luboš Bělka.

Academic Study of Religions with Emphasis on Comparative Buddhology, Fulbright Scholar Program: Department of Religion, The Vermont University, VT., USA, doba trvání: 2004-2005, řešitel: Luboš Bělka.

Multiculturalism and Religious Toleration, (Projects for Academic and Community Outreach), CEPCE (Civic Education Project Central Europe), Budapest, Hungary, doba trvání: 2004, řešitel: Luboš Bělka.

Religious Policy towards Tibetan Buddhism in the Peoples Republic of China: A Comparative Analysis, skupinový grant Chiang Ching-kuo International Sinological Center (CCK-ISC), doba trvání: 2003-2005, řešitel: Martin Slobodník (Univerzita Komenského, Bratislava), člen řešitelského týmu: Luboš Bělka.

Romanies and Religion, Course Development Competition (CDC), Central European University, doba trvání: 2003-2004, řešitel: Milan Kováč (Univerzita Komenského, Bratislava) člen spoluřešitel: Dušan Lužný.

Academic Study of Religions, CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) Network H-0164-03/04, , University of Szeged (Hungary), University of Vienna (Austria), University of Bratislava (Slovakia), University of Brno; doba trvání: od roku 2003, každoročně pokračuje.

CPDP (Continuing Professional Development Program) of CEPCE (Civic Education Project Central Europe), doba trvání: 2003-2004.

History of Tibetan Buddhism in Inner Asia in the 20th Century, Course Development Competition, CEU Budapest, doba trvání: 2002-2003, řešitel a vedoucí grantu: Luboš Bělka.

Bádání o posvátnu – překladatelský a vydavatelský grant určený na vydání knihy Williama E. Padena Bádání o posvátnu, Nadace Open Society Fund a Open Society Institute Budapešť, doba trvání: 2001, řešitelka: Iva Doležalová.

Religion, Nationality and Identity: A Comparative Study of Transforming Societes (Buryatia, Mongolia and Amdo), Research Support Scheme Praha, doba trvání: 2000-2002, řešitel: Luboš Bělka.

The Academic Study of Religion during The Cold War, Open Society Fund, East – East Program, doba trvaní: 1999, řešitel: Dalibor Papoušek, Iva Doležalová.

New Religions in Czech Republic after 1989, Research Support Scheme, Open Society Fund, doba trvání: 1997-1999, řešitel: Dušan Lužný.

Buryat Buddhism in Eastern Europe (Russia): History and Present State, Research Support Scheme Praha, doba trvání: 1995-1997, řešitel: Luboš Bělka.

Magisterské studium religionistiky, Open Society Fund, Higher Education Support Program, doba trvání: 1996-1999, řešitel: Dalibor Papoušek.

Interreligious Dialog, The Spalding Trust Oxford, doba trvání: 1996, řešitel: Dušan Lužný.

Grantová agentura České republiky

Prameny ke studiu nesouhlasných náboženských hnutí ve středověkém západním křesťanství se zaměřením na katarství (GAP401/12/0657), Grantová agentura České republiky, doba trvání: 1/2012-12/2015, řešitel: David Zbíral.

Antické mysterijní kulty a jejich působení v náboženském světě římského císařství: vlivy, interakce a konflikty, Grantová agentura České republiky, doba trvání: 2009-2011, řešitel: Aleš Chalupa.

Inkviziční pojmy, klasifikace a identity a jejich ozvuky v badatelské tradici, Grantová agentura České republiky, doba trvání: 2009-2011, řešitel: David Zbíral.

Jeruzalémská církev a její role v sociálním utváření raného křesťanství, Grantová agentura České republiky, doba trvání: 2009-2011, řešitel: Dalibor Papoušek.

Božstva tibetských náboženství v religionistickém přístupu, Grantová agentura České republiky, doba trvání: 2008-2010, hlavní řešitel: Daniel Berounský, první spoluřešitel: Luboš Bělka.

Obraz jinověrců ve středověkých cestopisech do Asie, Grantová agentura České republiky, doba trvání: 2008-2010, řešitelka: Jana Rozehnalová.

Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky, Grantová agentura České republiky, doba trvání: 2006-2008, řešitel: Dušan Lužný.

Narativní konstrukce židovských identit, Grantová agentura České republiky, doba trvání: 2006-2008, řešitelka: Eleonóra Hamar.

Obraz a text v buddhismu: tibetská a mongolská ikonografie, Grantová agentura České republiky, doba trvání: 2005-2007, řešitel: Luboš Bělka.

Orientalismus a jeho vliv na konverzi k asijským náboženstvím: akulturace buddhismu a hinduismu v České republice, Grantová agentura České republiky, doba trvání: 2003-2005, řešitel: Dušan Lužný.

Nová náboženská hnutí a ekologický problém, Grantová agentura České republiky, doba trvání: 1998-2000, řešitel: Dušan Lužný.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kabinet multikulturní výchovy, MŠMT, doba trvání: 2003, hlavní řešitel: Jiří Němec, spoluřešitel: Luboš Bělka.

Multikulturalita náboženství a její mediální obraz, MŠMT, rozvojový program Další vzdělávání pedagogických pracovníků, doba trvání: 2003, řešitel: Dalibor Papoušek.

Kombinované jednooborové bakalářské studium religionistiky, MŠMT, Program rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz podpory realizace Boloňské deklarace, doba trvání: 2001-2002, řešitel: Dalibor Papoušek.

Problém sociální nebezpečnosti netradičních náboženských skupin, MŠMT, rozvojový program Další vzdělávání pedagogických pracovníků, doba trvání: 2001, řešitel: Dušan Lužný.

Fond rozvoje vysokých škol

(Od roku 2014 se granty Fondu rozvoje vysokých škol nevypisují, tento program na Masarykově univerzitě nahrazuje Fond rozvoje Masarykovy univerzity.)

2013

Inovace kurzu Církev sjednocení (FRVS/673/2013), Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2013, řešitel: Šárka Vondráčková.

Inovace kurzu KSCA001 Úvod do studia Číny (FRVS/644/2013), Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2013, řešitel: Táňa Dluhošová.

Inovace kurzu Ortodoxie a hereze ve středověkém západním křesťanství (FRVS/773/2013), Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2013, řešitel: David Zbíral.

2012

Inovace kurzu Dějiny čínského myšlení I (FRVS/2127/2012), Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2012, řešitel: Dušan Vávra.

Inovace kurzu Religionistická analýza textových subjektivit (FRVS/1804/2012), Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2012, řešitel: David Zbíral.

Inovace studijního předmětu RLB 96 Dějiny tibetského buddhismu ve Vnitřní Asii(FRVS/1615/2012), Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2012, řešitel: Luboš Bělka.

2011

Aktuální náboženská situace v ČR - vytvoření multimediálního výukového CD, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2011, řešitel: David Václavík.

E-learningová podpora v rámci oboru Kulturní studia Číny: Inovace studijního předmětu Dějiny čínské literatury, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2011, řešitelka: Táňa Dluhošová.

Inovace kurzů Křesťanství I a Proseminář ke Křesťanství I, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2011, řešitel: David Zbíral.

Inovácia kurzu Japonský buddhizmus v priebehu dejín, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2011, řešitelka: Zuzana Kubovčáková.

Zavedení kurzu Manicheismus, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2011, řešitel: Aleš Chalupa.

2010

Inovace předmětu Tibetská kniha mrtvých, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2010, řešitel: Luboš Bělka.

Multimediální inovace kurzu Judaismus, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2010, řešitel: Dalibor Papoušek.

Zavedení kurzu Vývoj křesťanského kultu, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2010, řešitel: David Zbíral.

2009

Inovace kursu Eschatologie, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2009, řešitel: Luboš Bělka.

Multimediální inovace kurzu Jeruzalém v náboženské konfrontaci, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2009, řešitel: Dalibor Papoušek.

Zavedení kurzu Svatost a autorita v dějinách křesťanství, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2009, řešitel: David Zbíral.

2008

Inovace kurzu Buddhismus I, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2008, řešitel: Luboš Bělka.

2007

Inovace kurzu Buddhismus II, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2007, řešitelka: Jana Rozehnalová.

Inovace kurzu Náboženství a evoluce, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2007, řešitel: Luboš Bělka.

Multimediální výuka religionistiky: Inovace kurzu Křesťanství I, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2007, řešitelka: Iva Doležalová.

Neohinduismus a česká kultura první poloviny 20. století – inovace kurzu Akulturace hinduismu v českých zemích a zavedení kurzu Orientalismus a neohinduismus, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2007, řešitel: Milan Fujda.

Role náboženství ve společnosti současného Japonska, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2007, řešitelky: Zuzana Kubovčáková, Jana Petřicová.

2006

Inovace kurzu Křesťanství II, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2006, řešitel: David Václavík.

Inovace magisterského studia religionistiky na FF MU – nový kurz Haré Kršna, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2006, řešitel: Dušan Lužný.

Kvalitativní metody v religionistice, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2006, řešitelka: Eleonóra Hamar.

Multimediální inovace kurzu Interkulturní komunikace v prvotním křesťanství, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2006, řešitel: Dalibor Papoušek.

Multimediální výuka religionistiky: Inovace kurzu Křesťanský kult v kontextu helénistických náboženství, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2006, řešitelka: Iva Doležalová.

Multimediální výuka religionistiky: Inovace kurzu Tibetský buddhismus, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2006, řešitel: Luboš Bělka.

Otázky studia interkulturních kontaktů – křesťanské misie v Indii, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2006, řešitelka: Jana Rozehnalová.

2005

Inovace předmětu Vybrané problémy soudobé religionistiky, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2005, řešitel: David Václavík.

Multimediální inovace kurzu Náboženství Mayů, Aztéků a Inků, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2005, řešitel: Dalibor Papoušek.

Multimediální výuka religionistiky: Inovace kurzu Buddhismus v Rusku, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2005, řešitel: Luboš Bělka.

Multimediální výuka religionistiky: Inovace kurzu Antická náboženství, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2005, řešitelka: Iva Doležalová.

Nová náboženská hnutí v Japonsku, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2005, řešitel: Jakub Havlíček.

Obraz Dálného Východu v české středověké literatuře, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2005, řešitelka: Jana Rozehnalová.

Sikhská náboženská diaspora ve Velké Británii, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2005, řešitelka: Monika Urbanová.

2004

Hinduismus – inovace prezenčního a kombinovaného studia religionistiky, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2004, řešitel: Dušan Lužný.

Multimediální inovace kurzu Starověká náboženství Předního východu, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2004, řešitel: Dalibor Papoušek.

Wang Pi, Siang-er, Che-šang kung – tři komentáře k Tao-te-ťingu, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2004, řešitel: Dušan Vávra.

Christologická problematika v ezotericky pojatém křesťanství 20. století, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání 2004, řešitel: Robert Bezděk.

2003

Multimediální výuka religionistiky: Inovace kurzu Biblická archeologie, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2003, řešitel: Dalibor Papoušek.

Žena v rituálním životě současného reformního judaismu, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2003, řešitel: Kateřina Řepová, Dalibor Papoušek.

Inovace kursů Nová religiozita a nová náboženská hnutí, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2003, řešitel: Dušan Lužný, David Václavík.

Svatý grál: symbol a recepce, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2003, řešitel: David Zbíral, Dušan Lužný.

Tibetský buddhismus ve Francii, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2003, řešitel: Eva Brechtová, Dušan Lužný.

2002

Multimediální výuka religionistiky: Inovace kursu Buddhistická ikonografie, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2002, řešitel: Luboš Bělka.

Západní imaginace a tibetský buddhismus, Fond rozvoje vysokých škol, doba trvání: 2002, řešitel: Jana Rozehnalová, Luboš Bělka.

Další granty a projekty

2014

Náboženství a etnicita barmských politických aktivistů (MUNI/21/LUK/2014), Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2014, řešitel: Eva Lukášová.

Proměny tradice Vipassaná v moderním světě – Barma a Indie(MUNI/21/MEL/2014), Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2014, řešitel: Nora Melnikova.

Religio: Revue pro religionistiku 2014 (MUNI/21/ZBI/2014), Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2014, řešitel: David Zbíral.

Východ boha slnka ako mytologický motiv: Staroakkadské pečate v korelácii s textom(MUNI/21/SED/2014), Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2014, řešitel: Tibor Sedláček.

2013

Interdisciplinární přístupy v religionistice (MUNI/A/0747/2012), Grantové projekty specifického výzkumu rektora MU, doba trvání: 2013, řešitel: Aleš Chalupa.

Metody a strategie psychického zvládání diabetu I. a II. stupně (MUNI/21/ZLA/2013), Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2013, řešitel: Jana Zlámalová.

Religio: Revue pro religionistiku 2013 (MUNI/21/ZBI/2013), Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2013, řešitel: David Zbíral.

SACRA Studentský religionistický časopis (MUNI/D/0880/2012), Grantové projekty specifického výzkumu rektora MU, doba trvání: 2013, řešitel: Eva Kundtová Klocová.

Sběr kvalitativních dat – narativní konstrukce identity romské mládeže (MUNI/21/CECH/2013), Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2013, řešitel: Lucie Čechovská.

Vliv studia religionistiky na náboženskou identitu studentů (MUNI/21/VRZ/2013), Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2013, řešitel: Miroslav Vrzal.

Znovuokouzlený buddhismus? Kvalitativní výzkum zaměřený na mezigenerační předávání(MUNI/21/PIT/2013), Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2013, řešitel: Zdeňka Pitrunová.

2012

Aplikace interdisciplinárních přístupů v religionistice (MUNI/A/0787/2011), Grantové projekty specifického výzkumu rektora MU, doba trvání: 2012, řešitel: Aleš Chalupa.

Děti, jejich vývoj a výchova z hlediska interkulturní psychologie (MUNI/21/SKO/2012), Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2012, řešitel: Zuzana Skotáková.

Krátkodobý výzkumný pobyt v univerzitní knihovně na The University of Sydney v Austrálii(MUNI/21/HOR/2012), Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2012, řešitel: Martina Horáková.

McDonaldizace théravádového budhismu (MUNI/21/SAH/2012), Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2012, řešitel: Nora Melnikova.

Náboženství a kooperace: průnik neurovědné a evoluční perspektivy (MUNI/21/LAN/2012), Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2012, řešitel: Martin Lang.

Perzekuční stereotypy v případech obvinění z rituální vraždy v letech 1899-1900 v českých zemích a východním Prusku (MUNI/21/KUB/2012), Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2012, řešitel: Kristýna Kuboňová.

Politika partnerství: rodina a autorita v Církvi sjednocení (MUNI/21/BEA/2012), Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2012, řešitel: Andrea Beláňová.

SACRA Studentský religionistický časopis (MUNI/D/0821/2011), Grantové projekty specifického výzkumu rektora MU, doba trvání: 2012, řešitel: Eva Kundtová Klocová.

2011

Architektura a užité umění modernismu jako prostředí vytváření a sdílení náboženského významu, Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2011, řešitel: Jan Krátký.

Religionistické zpracování jednoho zobrazení tibetského buddhismu, Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2011, řešitel: Luboš Bělka.

Současná kritika pojmu náboženství a její teoreticko-metodologické důsledky, Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2011, řešitel: Milan Fujda.

Využitie výtvarných prameňov pri štúdiu stredovekého kresťanstva na príklade analýzy nástenných malieb vo vybraných kostoloch na strednom Slovensku, Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2011, řešitel: Martin Tribula.

Vznik a vývoj konceptu magie v římském světě, Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2011, řešitel: Aleš Chalupa.

Živobytí, náboženství a posvátnost krajiny v lovecko-sběračských společnostech západní Sibiře , Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2011, řešitel: Rudolf Havelka.

2010

Typologie pozdně antických náboženství, Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2010, řešitel: Dalibor Papoušek.

2009-2010

Emoční složka náboženskosti z pohledu kognitivní vědy, Program rektora Masarykovy univerzity na podporu tvůrčí činnosti studentů, doba trvání: 2009-2010, řešitelka: Eva Klocová.

Katalogizace trojrozměrných předmětů buddhistické ikonografie: masky a božstva čhamových tibetských rituálů v etnograficko-religionistickém diskurzu, Program rektora Masarykovy univerzity na podporu tvůrčí činnosti studentů, doba trvání: 2009-2010, řešitel: Kryštof Trávníček.

Proces náboženské obnovy v poreformní Číně , Program rektora Masarykovy univerzity na podporu tvůrčí činnosti studentů, doba trvání: 2009-2010, řešitel: Pavel Šindelář.

Vysvětlení náboženství? Možnosti a meze kognitivní religionistiky, Program rektora Masarykovy univerzity na podporu tvůrčí činnosti studentů, doba trvání: 2009-2010, řešitel: Radek Kundt.

2009

Akulturace a inovace v tibetském buddhismu: studie současných čhamových rituálů Indie v globalizovaném světě, Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2009, řešitel: Kryštof Trávníček.

Kognitivní výzkum meditačních technik, Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2009, řešitelka: Silvie Kotherová.

Organizace náboženského prostoru ve věku médií: Sociální vazby, afiliace a náboženská identita v proměnách sociální komunikace (předvýzkum), Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2009, řešitel: Milan Fujda.

Proměny náboženského života čínských imigrantů v ČR, Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2009, řešitel: Pavel Šindelář.

Teoreticke a metodologicke problemy vyskumu naboženskej konverzie a ich riesenia z pohľadu kognitivnej religionistiky, Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2009, řešitel: Jakub Cigán.

Výzkum japonské buddhistické ikonografie, Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2009, řešitelka: Zuzana Kubovčáková.

Sebevymezování jedinců ve spirituálním milieu: prolínání náboženských, spirituálních a sekulárních identit, Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2009, řešitelka: Michaela Ondrašinová.

Věštění v antickém světě: sociokulturní a kognitivní perspektiva, Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2009, řešitel: Aleš Chalupa.

2008-2009

Problematika příbuzenství v posvátné symbolizaci hebrejské bible, Program rektora Masarykovy univerzity na podporu tvůrčí činnosti studentů, doba trvání: 2008-2009, řešitelka: Barbora Polifková.

2008

Náboženství: vedlejší produkt evoluce?, Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2008, řešitel: Radek Kundt.

Náboženství a nacionalismus: teoreticko-metodologické aspekty studia náboženství v Japonsku, Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2008, řešitel: Jakub Havlíček.

Staroobřadnictví a ruský stát: proměny vzájemného vztahu, Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2008, řešitel: Michal Siažik.

2007-2008

Buddhistická ikonografia v Burjatsku, Program rektora Masarykovy univerzity na podporu tvůrčí činnosti studentů, doba trvání: 2007-2008, řešitel: Andrej Fukas.

Inkviziční koncept hereze a jeho ozvuky v soudobé historiografii, Program rektora Masarykovy univerzity na podporu tvůrčí činnosti studentů, doba trvání: 2007-2008, řešitel: David Zbíral.

Tibetská společnost v indickém exilu: adaptace na okolní podmínky a re-konstrukce (skupinové i individuální) identity Tibeťanů žijících v indickém exilu, Program rektora Masarykovy univerzity na podporu tvůrčí činnosti studentů, doba trvání: 2007-2008, řešitelka: Nikola Karulová.

2007

Analýza komunikace homeopat-pacient v kontextu sekularizované společnosti: případová studie, Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2007, řešitelka: Lucie Hlavinková.

Božství římských císařů: zdroj náboženské úcty, nebo nástroj politiky?, Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2007, řešitel: Aleš Chalupa.

E-learningový kurz Náboženství a internet, Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2007, řešitel: Pavel Šindelář, spoluřešitelka: Barbora Polifková.

Inkviziční modely abnormality: "alternativní" sexuální morálky a jejich regulace v inkvizičním registru Jakuba Fourniera (1318-1325), Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2007, řešitel: David Zbíral.

Japonský buddhizmus v priebehu dejín, Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, doba trvání: 2007, řešitelka: Zuzana Kubovčáková.

Studijní stáž na Tamkang University, Taipei, Tchajwan – Čínská republika, Rozvojový projekt programu č. 6, podprogramu c) Podpora a individuální rozvoj talentovaných studentů, Filozofická fakulta MU, doba trvání: 2007, řešitel: Jakub Havlíček.

Zavedení kurzu Ortodoxie a hereze ve středověkém západním křesťanství, Vzdělávací nadace Jana Husa, doba trvání: 2007, řešitel: David Zbíral.

2006-2007

Konstrukce „katarské hereze“ v polemických pramenech, Program rektora Masarykovy univerzity na podporu tvůrčí činnosti studentů, doba trvání: 2006-2007, řešitel: David Zbíral.

2004

Doktorské studium religionistiky na FF MU, grant Vzdělávací nadace Jana Husa, doba trvání: 2003-2004, řešitel: Luboš Bělka.

1998-1999

Normativní a žité náboženství, Vzdělávací nadace Jana Husa, doba trvání: 1998-1999, řešitel: Luboš Bělka, Milan Kováč.

1996

Mezináboženský dialog – filozofické a sociologické souvislosti působení asijských náboženství na Západě, grant Vzdělávací nadace Jana Husa, doba trvání: 1996, řešitel: Dušan Lužný.

1995

Náboženství v totalitní a posttotalitní společnosti: Severní buddhismus, Vzdělávací nadace Jana Husa, doba trvání: 1995, řešitel: Luboš Bělka.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info