Nejvýznamnější výzkumné projekty

Dáváme velký prostor týmovému intedisciplinárnímu výzkumu, jehož výsledky publikujeme v prestižních vědeckých časopisech.

LEVYNA

"Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství" je dlouhodobý interdisciplinární výzkumný projekt využívající zejména metody laboratorního a terénního experiementu, který se snaží porozumět univerzalitě i mezi kulturní variabilitě  náboženských tradic.

WEB

GEHIR

"Generativní historiografie náboženství" je transdisciplinární projekt, který aplikuje inovativní metody užívané při studiu komplexních dynamických systémů (matematické a výpočetní modelování a simulace, komplexní sítě) v prostoru historiografie starověkých řecko-římských náboženství.

WEB

DISSINET

Projekt „Nekonformní náboženské kultury ve středověké Evropě z pohledu analýzy sociálních sítí a geografických informačních systémů“ využívá metod síťové analýzy a geoinformatiky k výzkumu sociální mikrostruktury a geografických vzorců nekonformních křesťanských hnutí středověku.

WEB

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info