Prezenční bakalářské studium dvouoborové

(do imatrikulace v JS 2019 včetně)

Tento typ prezenčního bakalářského studia religionistiky probíhá v kombinaci s jiným oborem Filozofické fakulty MU, případně s obory jiných fakult MU. Studium poskytuje základní vhled do teorie, metodologie a dějin oboru, ucelený přehled hlavních náboženských tradic minulosti i současnosti a úvod do vybraného pramenného jazyka. Pozornost je zaměřena na rozvíjení schopností aplikovat religionistiku ve společenské praxi. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a udělením titulu bakalář (Bc.).

Studium je organizováno na základě kreditního systému, který posluchačům skýtá možnost časového rozvržení studia a jeho částečné tematické modifikace podle vlastních zájmů. Výuka probíhá v pravidelném týdenním režimu, ve výjimečných případech blokově.

Nabízené předměty jsou rozděleny do čtyř skupin:

Společný základ

Takto označené předměty jsou povinné pro všechny studenty Filozofické fakulty MU. Lze je absolvovat kdykoli během studia. Podrobná aktuální nabídka je k dispozici v IS MU.

Kód

Název

Vyučující

P/S

Sem.

Výst.

Kred.

PH0001

Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů

 

2/0

PS/JS

Zk

4

 

Sport a hry (tělesná výchova) I

 

0/2

PS/JS

z

1

 

Sport a hry (tělesná výchova) II

 

0/2

PS/JS

z

1

 

Cizí jazyk II (úroveň B2)

 

0/2

PS/JS

Zk

4

Požadovaný počet kreditů (50%)

5

Povinné předměty (kredity A)

Takto označené předměty tvoří vlastní jádro studia religionistiky. Studenti jsou povinni tyto předměty během studia absolvovat, mohou si však – až na výjimky – zvolit jejich časovou posloupnost.

Kód

Název

Vyučující

P/S

Sem.

Výst.

Kred.

RLA01

Úvod do religionistiky1

Chalupa

1/1

PS

Zk

5

RLA05

Judaismus

Papoušek

1/1

PS/JS

Zk

5

RLA06

Křesťanství I2

Zbíral

1/1

PS

Zk

5

RLA07

Křesťanství II3

Cigán

1/1

JS

Zk

5

RLA08

Islám

Mendel

1/1

PS/JS

Zk

5

RLA21

Buddhismus4

Bělka

Valtrová

1/1

PS

Zk

5

RLA22

Indická náboženství

Fujda

1/1

PS/JS

Zk

5

RLA13

Úvod do metodologie výzkumu v religionistice5

Cigán

1/1

JS

Zk

5

RLA23

Náboženství v historické a srovnávací perspektivě

Papoušek

Zbíral

1/1

PS/JS

Zk

6

RLA24

Náboženství v sociologicko-antropologické perspektivě

Fujda

 

1/1

PS/JS

Zk

6

RLA25

Náboženství v kognitivně-psychologické perspektivě

Cigán

Kundt

1/1

PS/JS

Zk

6

RLA12

Dějiny religionistiky

Kundt

1/1

PS/JS

Zk

5

RLA14

Seminář k bakalářské oborové práci6

Chalupa

0/2

PS

k

3

RLA15

Seminář k bakalářské diplomové práci I7

Chalupa

0/2

PS

k

4

RLA16

Seminář k bakalářské diplomové práci II

Chalupa

0/2

PS/JS

k

4

RLA100

Seminář ke Státní závěrečné zkoušce bakalářské8

Kundt

0/2

PS/JS

k

4

RLDPB

Bakalářská diplomová práce

vedoucí práce

-

PS/JS

z

0

RLOPB

Bakalářská oborová práce

vedoucí práce

-

PS/JS

z

0

Požadovaný počet kreditů

70/75

1 Povinný zápis v prvním semestru studia.

2 Povinný zápis v prvním semestru studia.

3 Povinný zápis ve druhém semestru studia.

4 Povinný zápis v prvním semestru studia.

5 Povinný zápis ve druhém semestru studia.      

6 Povinný zápis v pátém semestru studia.

7 Povinný zápis v pátém semestru studia.

8 Povinný zápis v posledním semestru studia.

Povinně volitelné předměty (kredity B)

Takto označené předměty, jejichž nabídka je koordinována Ústavem religionistiky FF MU, umožňují studentům vlastní tematickou modifikaci studia. Povinně volitelné předměty jsou rozčleněny do tří tematických bloků. V rámci každého bloku mohou studenti jednotlivé předměty volně zapisovat podle vlastních zájmů, povinně je stanoven pouze počet předmětů s odpovídajícím ukončením a kreditovým hodnocením.

Tabulky zahrnují pouze pravidelně vypisované předměty. Jednorázově nebo nepravidelně vypisované předměty jsou zahrnuty vždy jen do aktuální nabídky v IS MU pro daný semestr (viz příslušné registrační a kontrolní šablony).

I. Obecná religionistika

Studenti dvouoborového studia nemají formální povinnost zapsat v tomto bloku povinně volitelné předměty. Absolvováním některého z uvedených předmětů (doplněných případně o aktuální nabídku jednorázových nebo nepravidelných předmětů zařazených do tohoto bloku) však mohou splnit požadovaný počet kreditů za volitelné předměty (kredity C).

Kód

Název

Vyučující

P/S

Sem.

Výst.

Kred.

HUMB003

Experimentální výzkum

Cigán

Kundtová Klocová

1/1

PS/JS

k

2

RLB21

Náboženství a politika

Václavík

1/1

PS/JS

k

4

RLB52

Náboženství a evoluce

Bělka

1/1

PS/JS

k

4

RLB274

Psaní odborných textů v religionistice

Fujda

1/1

PS/JS

k

4

RLB301

Proseminář k Úvodu do religionistiky

Chalupa

0/2

PS

k

4

RLB303

Religionistická exkurze

Chalupa

0/2

JS

z/k

2/4

RLB503

Uplatnění religionistiky v mediální a neziskové sféře

Fujda

1/1

PS/JS

k

4

RLB507

Zahraniční religionistická exkurze

Chalupa

Valtrová

0/2

PS/JS

z/k

2/4

RLB508

Angažovaná religionistika

Fujda

Zbíral

1/1

PS/JS

k

4

Požadovaný počet kreditů

0

II. Pramenné jazyky

Studenti povinně zapisují jeden z uvedených pramenných jazyků v rozsahu čtyř semestrů s požadovaným ukončením zkouškou po čtvrtém semestru. Po předchozí konzultaci s vedením ústavu mohou jako pramenný jazyk výjimečně zapsat i předměty mimo tuto nabídku.

Kód

Název

Vyučující

P/S

Sem.

Výst.

Kred.

JAP126

Japonština I

Kubovčáková

0/2

PS

z

2

JAP127

Japonština II

Kubovčáková

0/2

JS

z

2

JAP128

Japonština III

Kubovčáková

0/2

PS

z

2

JAP129

Japonština IV

Kubovčáková

0/2

JS

Zk

4

KRBcA07

Latinský jazyk pro neoborové studenty I

lektor

0/2

PS

z

2

KRBcA08

Latinský jazyk pro neoborové studenty II

lektor

0/2

JS

z

2

KRBcA09

Latinský jazyk pro neoborové studenty III

lektor

0/2

PS

z

2

KRBcA10

Latinský jazyk pro neoborové studenty IV

lektor

0/2

JS

Zk

4

KRBcA13

Klasická řečtina pro neoborové studenty I

lektor

0/2

PS

z

2

KRBcA14

Klasická řečtina pro neoborové studenty II

lektor

0/2

JS

z

2

KRBcA15

Klasická řečtina pro neoborové studenty III

lektor

0/2

PS

z

2

KRBcA16

Klasická řečtina pro neoborové studenty IV

lektor

0/2

JS

Zk

4

KSCX01

Moderní čínština pro neoborové studenty I

lektor

0/2

PS

z

2

KSCX02

Moderní čínština pro neoborové studenty II

lektor

0/2

PS

z

2

KSCX03

Moderní čínština pro neoborové studenty III

lektor

0/2

PS

z

2

KSCX04

Moderní čínština pro neoborové studenty IV

lektor

0/2

PS

Zk

4

OJ111

Praktický kurs sanskrtu I

lektor

0/2

PS

z

2

OJ112

Praktický kurs sanskrtu II

lektor

0/2

JS

z

2

OJ211

Praktický kurs sanskrtu III

lektor

0/2

PS

z

2

OJ212

Praktický kurs sanskrtu IV

lektor

0/2

JS

Zk

4

RLB100

Arabština I

Nováková

0/2

PS

z

2

RLB101

Arabština II

Nováková

0/2

JS

z

2

RLB102

Arabština III

Nováková

0/2

PS

z

2

RLB103

Arabština IV

Nováková

0/2

JS

Zk

4

RLB112

Hebrejština I

Valová

0/2

PS

z

2

RLB113

Hebrejština II

Valová

0/2

JS

z

2

RLB114

Hebrejština III

Valová

0/2

PS

z

2

RLB115

Hebrejština IV

Valová

0/2

JS

Zk

4

Požadovaný počet kreditů

10

III. Náboženské tradice světa

Studenti dvouoborového studia nemají formální povinnost zapsat v tomto bloku povinně volitelné předměty. Absolvováním některého z uvedených předmětů (doplněných případně o aktuální nabídku jednorázových nebo nepravidelných předmětů zařazených do tohoto bloku) však mohou splnit požadovaný počet kreditů za volitelné předměty (kredity C).

Kód

Název

Vyučující

P/S

Sem.

Výst.

Kred.

JAP116

Japonský buddhismus

Kubovčáková

1/1

PS/JS

k

4

JAP149

Buddhism

Kubovčáková

1/1

PS/JS

k

4

JAP216

Úvod do náboženství v Japonsku

Kubovčáková

1/1

PS/JS

k

4

JAP223

Japonský buddhismus v obrazech

Kubovčáková

1/1

PS/JS

k

4

JAP308

Japonské buddhistické umění a architektura

Kubovčáková

1/1

PS/JS

k

4

KSCB003

Náboženství Číny

Vávra

1/1

PS/JS

k

4

KSCB020

Raný taoismus

Vávra

1/1

PS/JS

k

4

KSCB027

Konfucianismus dnes

Vávra

1/1

PS/JS

k

4

RLB16

Křesťanství a hereze

Doležalová

1/1

PS/JS

k

4

RLB23

Starověká náboženství Předního východu

Papoušek

1/1

PS/JS

k

4

RLB34

Pravěká náboženství Evropy

Papoušek

1/1

PS/JS

k

4

RLB35

Náboženství Mayů, Aztéků a Inků

Papoušek

1/1

PS/JS

k

4

RLB37

Nová náboženská hnutí

Václavík

1/1

PS/JS

k

4

RLB41

Biblická archeologie

Papoušek

1/1

PS/JS

k

4

RLB45

Žena v křesťanství

Doležalová

1/1

PS/JS

k

4

RLB53

Tibetský buddhismus

Bělka

1/1

PS/JS

k

4

RLB54

Buddhistická ikonografie

Bělka

1/1

PS/JS

k

4

RLB78

Aktuální náboženská situace v ČR

Václavík

1/1

PS/JS

k

4

RLB94

Novokřtěnci

Valtrová

1/1

PS/JS

k

4

RLB206

Římské náboženství

Chalupa

1/1

PS/JS

k

4

RLB210

Křesťanské misie

Valtrová

1/1

PS/JS

k

4

RLB213

Magie ve středověkém křesťanství

Doležalová

1/1

PS/JS

k

4

RLB215

Náboženství v Polsku

Václavík

1/1

PS/JS

k

4

RLB216

Náboženství v USA

Václavík

1/1

PS/JS

k

4

RLB238

Řecké náboženství

Doležalová

1/1

PS/JS

k

4

RLB239

Helénistická náboženství

Doležalová

1/1

PS/JS

k

4

RLB251

Gnosticismus

Chalupa

1/1

PS/JS

k

4

RLB259

Sexualita v dějinách křesťanství

Zbíral

1/1

PS/JS

k

4

RLB268

Antropologie indických náboženství

Fujda

1/1

PS/JS

k

4

RLB273

Vývoj křesťanského kultu

Zbíral

1/1

PS/JS

k

4

RLB280

Počátky křesťanství

Doležalová

Papoušek

1/1

PS/JS

k

4

RLB293

Manicheismus

Chalupa

1/1

PS/JS

k

4

RLB357

Náboženské racionality: studie

Zbíral

1/1

PS/JS

k

4

RLB367

Náboženské racionality: četba

Zbíral

1/1

PS/JS

k

4

RLB371

Křesťanství na Wikipedii

Zbíral

0/2

PS/JS

k

4

RLB378

Islámský reformismus 18.-20. století

Mendel

1/1

PS/JS

k

4

RLB383

Základní pojmy islámského práva

Mendel

1/1

PS/JS

k

4

RLB391

Proměny současného křesťanství

Václavík

1/1

PS/JS

k

4

RLB392

Šambhala

Bělka

1/1

PS/JS

k

4

RLB393

Studentský výzkumný projekt

Chalupa

0/2

PS/JS

k

5

RLB395

Buddhismus v Mongolsku

Bělka

1/1

PS/JS

k

4

Požadovaný počet kreditů

0

Volitelné předměty (kredity C)

Takto označené předměty umožňují rozšíření studia mimo nabídku Ústavu religionistiky FF MU. Studenti v tomto rámci mohou zapsat libovolný předmět nabízený Filozofickou fakultou MU, případně kteroukoliv jinou fakultou MU. Požadovaný počet kreditů za volitelné předměty (kredity C) lze získat také absolvováním povinně volitelných předmětů (kredity B) nad rámec jejich povinného minima.

Doporučený studijní plán

Následující tabulky naznačují základní strukturu studijního plánu (po úpravě platné od imatrikulačního ročníku 2013/2014). Při volbě konkrétních povinně volitelných předmětů (kredity B) se doporučuje brát v úvahu náplň Tematických okruhů ke státní závěrečné zkoušce bakalářské.

1. semestr studia

Typ předmětu

Kód

Název

Výst.

Kred.

Společný základ (50%)

 

Sport a hry I

z

0

Povinné předměty

(kredity A)

RLA01

Úvod do religionistiky

Zk

5

RLA06

Křesťanství I

Zk

5

RLA21

Buddhismus

Zk

5

Povinně volitelné

předměty (kredity B)

 

 

 

 

Volitelné předměty

(kredity C)

 

 

 

 

Celkový počet kreditů

15

2. semestr studia

Typ předmětu

Kód

Název

Výst.

Kred.

Společný základ (50%)

 

 

 

 

Povinné předměty

(kredity A)

RLA07

Křesťanství II

Zk

5

RLA08

Islám

Zk

5

RLA13

Úvod do metodologie výzkumu v religionistice

Zk

5

 

 

 

 

Povinně volitelné

předměty (kredity B)

 

 

 

 

Volitelné předměty

(kredity C)

 

 

 

 

Celkový počet kreditů

15

3. semestr studia

Typ předmětu

Kód

Název

Výst.

Kred.

Společný základ (50%)

 

Cizí jazyk II

Zk

2

Povinné předměty

(kredity A)

RLA05

Judaismus

Zk

5

RLA23

Náboženství v historické a srovnávací perspektivě

Zk

6

Povinně volitelné

předměty (kredity B)

 

II. Pramenný jazyk I

z

2

Volitelné předměty

(kredity C)

 

 

 

 

Celkový počet kreditů

15

4. semestr studia

Typ předmětu

Kód

Název

Výst.

Kred.

Společný základ (50%)

PH0001

Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů

Zk

2

Povinné předměty

(kredity A)

 

 

 

 

RLA24

Náboženství v sociologicko-antropologické perspektivě

Zk

6

RLA25

Náboženství v kognitivně-psychologické perspektivě

Zk

6

Povinně volitelné

předměty (kredity B)

 

II. Pramenný jazyk II

z

2

Volitelné předměty

(kredity C)

 

 

 

 

Celkový počet kreditů

16

5. semestr studia

Typ předmětu

Kód

Název

Výst.

Kred.

Společný základ (50%)

 

 

 

 

Povinné předměty

(kredity A)

RLA22

Indická náboženství

Zk

5

RLA12

Dějiny religionistiky

Zk

5

RLA14

Seminář k bakalářské oborové práci

k

3/0

RLA15

Seminář k bakalářské diplomové práci I

k

0/4

Povinně volitelné

předměty (kredity B)

 

II. Pramenný jazyk III

z

2

 

 

 

Volitelné předměty

(kredity C)

 

 

 

0/2

Celkový počet kreditů

15/18

6. semestr studia

Typ předmětu

Kód

Název

Výst.

Kred.

Společný základ (50%)

 

Sport a hry II

z

1

Povinné předměty

(kredity A)

RLA100

Seminář ke Státní závěrečné zkoušce bakalářské

k

4

RLA16

Seminář k bakalářské diplomové práci II

k

0/4

RLDPB

Bakalářská diplomová práce

z

0

RLOPB

Bakalářská oborová práce

z

0

Povinně volitelné

předměty (kredity B)

 

II. Pramenný jazyk IV

Zk

4

Volitelné předměty

(kredity C)

 

 

 

0/3

Celkový počet kreditů

9/16

Závěrečné práce

V závěru studia je student povinen zpracovat bakalářskou diplomovou práci alespoň na jednom oboru své studijní kombinace, přičemž na druhém, nediplomovém oboru může zpracovat pouze bakalářskou oborovou práci. Volba diplomového oboru je dána rozhodnutím studenta.

Bakalářská diplomová práce

V posledních dvou semestrech studia je student povinen zpracovat bakalářskou diplomovou práci. Má právo navrhnout její téma a zvolit si vedoucího práce. Při volbě tématu práce může využít volná témata zveřejněná v IS MU (Studium – Rozpisy témat). V pátém semestru povinně zapisuje Seminář k bakalářské diplomové práci I (RLA15), v jehož rámci vypracuje návrh výzkumného projektu a na jeho základě obdrží zadání práce. Bakalářskou diplomovou práci zadává její vedoucí v příslušné aplikaci IS MU (Studium – Rozpisy témat).

Bakalářská diplomová práce musí být psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy musejí být vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování. Dále musí být práce vybavena prohlášením autora o původnosti práce, obsahem, průběžným poznámkovým aparátem a seznamem použitých pramenů a sekundární literatury.

Rozsah bakalářské diplomové práce činí 70 000 – 80 000 znaků včetně mezer (ca 40-45 normovaných stran). Povinnými součástmi práce jsou české a anglické resumé (1 800 znaků včetně mezer, tj. ca 30 řádků) a český a anglický výčet klíčových slov.

Práce musí být odevzdána v celofakultně stanoveném termínu pro daný semestr (obvykle do 15. 12. nebo 15. 5.). Plný text práce (včetně podepsaného prohlášení autora o původnosti práce, českého a anglického resumé, českého a anglického výčtu klíčových slov) se odevzdává ve dvou knižně vázaných exemplářích na sekretariát Ústavu religionistiky FF MU. Současně s odevzdáním tištěné verze práce je třeba vložit její elektronickou verzi do Archívu závěrečných prací v IS MU (vedle „plného textu práce“ se jako samostatné soubory elektronicky odevzdávají také „anotace česky“, „anotace anglicky“ a „klíčová slova“). Elektronicky odevzdaná práce musí být totožná s knižně vázanými exempláři. Po odevzdání obou verzí potvrzuje vedoucí práce její přijetí udělením zápočtu v předmětu Bakalářská diplomová práce z religionistiky (RLDPB).

Odevzdání závěrečné práce je závazné. Jakmile je práce zveřejněna v IS MU, student musí přistoupit k obhajobě, a to i v případě negativních posudků. Pokud se student k obhajobě nedostaví bez omluvy, bude automaticky hodnocen stupněm F. Žádná práce odevzdaná do elektronického archívu nemůže zůstat neuzavřená; bez ohodnocení není možné do IS MU vložit přepracovanou verzi. 

Bakalářská oborová práce

Student má právo navrhnout téma práce a zvolit si vedoucího práce. Při volbě tématu práce může využít volná témata, zveřejněná v IS MU (Studium – Rozpisy témat). V pátém semestru povinně zapisuje Seminář k bakalářské oborové práci (RLA14), v jehož rámci vypracuje návrh výzkumného projektu a na jeho základě obdrží zadání práce. Bakalářskou oborovou práci zadává její vedoucí v příslušné aplikaci IS MU (Studium – Rozpisy témat).

Bakalářská oborová práce musí být psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy musejí být vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování. Dále musí být práce vybavena prohlášením autora o původnosti práce, obsahem, průběžným poznámkovým aparátem a seznamem použitých pramenů a sekundární literatury.

Rozsah bakalářské oborové práce činí 35 000 – 40 000 znaků včetně mezer (ca 20-25 normovaných stran). Povinnými součástmi práce jsou české a anglické resumé (900 znaků včetně mezer, tj. ca 15 řádků) a český a anglický výčet klíčových slov.

Práce musí být prostřednictvím sekretariátu Ústavu religionistiky FF MU odevzdána ve dvou pevně svázaných exemplářích, a to v termínu stanoveném pro daný semestr v rámci předmětu Bakalářská oborová práce z religionistiky (RLOPB). Současně s odevzdáním tištěné verze práce je třeba vložit její elektronickou verzi do odevzdavárny uvedeného předmětu v IS MU. Elektronicky odevzdaná práce musí být totožná s tištěnými exempláři. Přijetí práce k rozpravě potvrzuje vedoucí práce udělením zápočtu v témže předmětu.

Ukončení studia

Bakalářské studium religionistiky je ukončeno státní závěrečnou zkouškou ověřující obecnou způsobilost studenta v oboru. Vykonat státní závěrečnou zkoušku je možno po získání požadovaného počtu 95/85 kreditů v dané struktuře (dosažené výsledky lze průběžně sledovat pomocí kontrolních šablon IS MU):

Diplomové studium (bakalářská diplomová práce)

Typ kreditů

Počet kreditů

Společný základ

5

Povinné předměty (kredity A)

75

Povinně volitelné předměty (kredity B)

10

Volitelné předměty (kredity C)1

5

Celkový počet kreditů

95

1 Kredity C lze nahradit kredity B.

Nediplomové studium (bakalářská oborová práce)

Typ kreditů

Počet kreditů

Společný základ

5

Povinné předměty (kredity A)

70

Povinně volitelné předměty (kredity B)

10

Volitelné předměty (kredity C)1

0

Celkový počet kreditů

85

1 Kredity C lze nahradit kredity B.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info