Začátek výuky v JS2018

  • 19. února 2018

Mimořádné předměty v jarním semestru 2018

RLB527 Becoming God: Deification Throughout History

Kurz vyučovaný dr.Nickolasem Roubekasem z vídeňské religionistiky se týká různých tradic napříč dějinami:

From Pythagoras and the Egyptian Pharaons to Jesus Christ, and from the Buddha to the Japanese Emperor, human civilisation is full of cases of deification of individuals who would normally be seen as mere humans. The course will examine the processes, motivations, structures, and ideologies behind these phenomena of deification as well as assess the persuasiveness of such politics. 

Proběhne formou blokové výuky, bližší inforamce najdete v sylabu.

RLB531 Kresťanské myslenie v 20. storočí

je další kurz vyučován blokově zahraničním odborníkem, dr. Romanem Kečkou z bratislavské religionistiky. 

Cieľom kurzu je oboznámiť poslucháčov s najvýznamnejšími osobnosťami, témami a smermi kresťanského myslenia v 20. storočí, ktoré reagovali na modernú filozofiu, vedu, sociálne hnutia a spoločenské okolnosti. Kurz si všíma najmä tie tendencie, ktoré sa usilovali o kresťanskú reflexiu vo vzťahu k modernému svetu, vnímanému ako výzva k otvorenosti alebo ako podnet k obrane kresťanskej tradície. Často pritom išlo o pohľady, ktoré síce inšpirovali (nielen) kresťanských intelektuálov a aktivistov, no na ktoré oficiálne konfesionálne kresťanstvo pozeralo s nedôverou a bolo schopné čiastočne ich akceptovať niekedy až po dlhšom časovom odstupe alebo ich odmietlo.


Webinářový kurz RLB526 Migration and Religion: Past and Present in V4 Countries

který proběhl v PS 2017 bude zopakován i v tomto semestru. .

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info