Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce – Mgr. Peter Maňo, M.A.

  • 21. ledna 2022
    9:00
  • Online (Zoom): https://cesnet.zoom.us/j/95126965653

Pozvánka

 

na veřejné zasedání komise pro státní doktorskou zkouškuobhajobu disertační práce,

které se koná

 

v pátek 21. ledna 2022 od 9:00 hod.,

distanční formou – s využitím platformy Zoom.

 

 

Před komisí pro obor Religionistika bude obhajovat

 

Mgr. Peter Maňo, M.A.

 

disertační práci na téma

 

Ritualization effects and the impact of ritual costs on efficacy judgments, religious signaling strategies, and prosocial behavior

 

Oponenti:

Dr. Aiyana Willard

Brunel University London – College of Health, Medicine and Life Sciences

prof. Ronald Fischer

Victoria University of Wellington – School of Psychology

 

Školitel:

prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 

 

 

Disertační práce, teze a posudky jsou uloženy k veřejnému nahlédnutí na Studijním oddělení Filozofické fakulty MU. Na adrese http://is.muni.cz/th/s46g6/ jsou práce a posudky zveřejněny v elektronické podobě.

 

doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D., v. r.

předseda oborové komise

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info