Obrazy vesmíru

Mandala v tibetské buddhistické tradici představuje symbolické vyobrazení vesmíru a používá se při rituálech zasvěcování do pokročilých nauk jako vizuální pomůcka.

Foto: Martin Špirk
Tibetští mniši ze školy Gelug připravují mandalu za pomoci geometrických nákresů a různobarevných písků. Chrám Kálačakry, Dharamsala, 2019.

Již vlastní tvorba mandaly probíhá dle předem daného postupu a zúčastnění mniši jsou podřízeni přísným pravidlům. Dokončená mandala je „živoucím“ sídlem transcendentních bytostí, které jsou přizvány k účasti na rituálu. Po jeho skončení jsou tyto bytosti opět mistrem, který provádí obřad, vyzvány k odchodu. Mandala je rituálně zrušena, písek je smeten a vysypán do vody na znamení pomíjivosti pozemského světa.

Foto: Martin Špirk

Každý jednotlivý prvek v buddhistické mandale má svůj symbolický význam—může představovat prvek transcendentálního světa v podobě bódhisattvů, buddhů, či jejich atributů. Každý ze čtyř hlavních barevných segmentů mandaly představuje jednu světovou stranu. Mniši účastnící se rituálu tvoření mandaly, ale také laikové, kteří se posléze mohou účastnit rituálu zasvěcení, se podrobují zvláštnímu režimu po dobu předávání učení. Své tělo, řeč i mysl mají očišťovat, aby dosáhli vlastností oněch bytostí zastoupených v mandale.


Foto: Jana Valtrová
Mandala vytvořená barevnými písky na lepicí papír. Dolní Kounice, 2021.

V zakoupené sadě polotovarů najdeme předpřipravenou mandalu na samolepícím papíru, sadu barevných písků a vypichovátko na papír. Postupným odlepováním jednotlivých segmentů mandaly z podkladu a zasypáním pískem je dosaženo libovolného barevného efektu. Výsledkem je barevný symetrický obrázek fixovaný na lepicím papíře, který může sloužit jako dekorace. Původní účel mandaly jakožto rituální pomůcky je zde nahrazen funkcí relaxační a dekorační.

Mandaly se staly v západní kultuře oblíbeným vizuálním prvkem, který poutá pozornost svou symetrií, barevností i odkazem na svět východních tradic. Od tradičního pojetí buddhistických mandal jakožto obrazců s přesně danou skladbou motivů a barev, která nese konkrétní náboženský význam, se tyto moderní „západní“ mandaly výrazně liší. Předlohy a pomůcky pro výrobu mandal je možno zakoupit v prodejnách výtvarných potřeb v podobě polotovarů. Vedle vysypávaných mandal existují také mandaly jako omalovánky. Tyto předlohy mandal slouží k individuálnímu tvoření, zábavě a relaxaci.

Na rozdíl od mandaly buddhistické, která slouží jako rituální pomůcka při obřadu předávání učení a jako taková je po skončení obřadu rozptýlena, mandaly–polotovary jsou po dokončení statické, mohou být vystaveny jako dekorace. Zatímco v buddhistické mandale má každý prvek svou přesně danou kolektivně sdílenou podobu a význam, v těchto na Západě adaptovaných mandalách určuje její výslednou podobu i význam jednotlivých částí sám autor.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info