Call for papers

Jak přihlásit svůj příspěvek?

Chcete mít vlastní příspěvek na konferenci? Vyplňte registrační formulář s abstraktem vašeho příspěvku. Deadline pro zasílání abstraktů přípěvků je 30. 5. 2019.

Registrovat příspěvek