Kontakt

Pořadatel konference

Konferenci organizuje Ústav religionistiky FF MU

Hlavní kontaktní osoba

Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal, Ph.D.

Hlavní organizátor konference

e‑mail:

Máte otázky? Kontaktujte nás.