CEDRR talk: "Insights from the RIP Project: Simulating Secularising Societies between Norway and Poland"

  • 14. dubna 2022
    16:00 – 18:00

Online diskuse s Konradem Talmont-Kaminskym z projektu Religion, Ideology & Prosociality: Simulating Secularising Societies project se uskuteční prostřednictvím výše uvedeného ZOOM odkazu.

Abstrakt autora: V rozvinutých společnostech klesá míra náboženské angažovanosti. V některých zemích, například v Norsku, začal tento trend již před několika desetiletími a dosáhl bodu, kdy jsou nábožensky praktikující lidé ve výrazné menšině. V jiných zemích, včetně Polska, tento proces začal teprve relativně nedávno, přičemž v současné době existují velké generační rozdíly v náboženské víře a praxi. Přestože sociologie dokáže dobře popsat, jak sekularizace probíhá, otázka, proč k ní dochází, ještě zdaleka není vyřešena. Zásadní problém spočívá v tom, že k vysvětlení sekularizace je třeba současně uvažovat o dvou rovinách vysvětlení: sociální a psychologické. Sekularizace je trvalý celospolečenský pokles úrovně náboženské víry a praxe. Vysvětlení této změny vyžaduje na jedné straně pochopení individuálních psychologických procesů a také chování a interakcí s dalekosáhlými důsledky. Na druhé straně je třeba pochopit, jak příslušné sociální proměnné ovlivňují psychologické nastavení jednotlivců. Podobná víceúrovňová vysvětlení se formulují poměrně obtížně. A i když je model formulován, je těžké říci, k jakým předpovědím vede.

K pochopení tak složitého víceúrovňového jevu lze přistupovat dvěma způsoby. Jeden přístup spočívá v tom, že se uvažuje pouze o jedné úrovni, ať už psychologické, nebo sociální, a o druhé se přijímají zjednodušující předpoklady. Síla tohoto přístupu spočívá v tom, že činí problém mnohem uchopitelnějším, a pokud jsou zjednodušující předpoklady v zásadě správné, vede k lepšímu pochopení alespoň části celkového systému. V případě sekularizace již výzkum, který se ubíral touto cestou, vedl k mnoha poznatkům, včetně zásadní role, kterou při předávání náboženství hraje úzkost a rituál. Mnohem náročnějším a složitějším přístupem je pokusit se představit interakci mezi psychologickými a sociálními aspekty sekularizace. Tento přístup nebyl tradičně uchopitelný kvůli složitosti a nepředvídatelnosti interakcí mezi těmito rovinami. Stává se však možným, když namísto spoléhání se na jednoduché teoretické reprezentace dospějeme k tomu, že budeme schopni tento jev modelovat pomocí informačních technologií. To nám slibuje zcela nové poznatky o tom, jak k sekularizaci dochází. To je cílem projektu RIP.

Bez popisku

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info