CEDRR pro studenty

Jste studenti MUNI už zkoumající náboženství v digitálním prostředí, a/nebo využívající výpočetní či kvantitativní metody v sociálně-vědné či historické perspektivě? Popřípadě teprve zvažujete svůj studentský výzkum zaměřit do této oblasti?

Chcete být součástí komunitní platformy stejně zaměřených kolegů a mít možnost se společně neformálně učit digitálním metodám výzkumu či konzultovat své projekty?

Jste ochotni sdíletrozvíjet svůj výzkum a své zkušenosti s digitálními metodami v užším kruhu kolegů?

V případě že ano, využijte možnost stát se studentskými členy Centra pro digitální výzkum náboženství (Centre for the Digital Research of Religion, CEDRR) při Ústavu religionistiky.

Co “CEDRR pro studenty” nabízí:

  • prostor pro sdílení digitálně-výzkumných radostí a strastí
  • skupinovou zpětnou vazbu na váš projekt
  • individuální konzultanství výzkumných projektů a kariérního/ absolventského profilu
  • možnost podílet se na výukových přednáškách a workshopech organizovaných CEDRRem
  • snadnější přístup do CEDRR zázemí (společenství odborníků, knihovna, vybrané výpočetní zdroje)

Co obnáší studentské členství v CEDRRu:

  • práci na vlastním výzkumném projektu (zpravidla absolventská práce) a sdílení “work-in-progress” výstupů
  • účast na  schůzkách CEDRR týmu (cca 2x až 3x za semestr)

Jak se stát členem?

CEDRR zastřešuje výzkumné projekty charakteristické převážně “digitálními” metodami. “CEDRR pro studenty” vzniká jako investice do rozvoje výzkumného a kariérního potenciálu studentů religionistiky, jejichž studentské projekty se s touto teoreticko-metodologickou orientací kryjí.

Tzv. “výpočetní metody” vyžadují (nejen) od studentů nemalé časové náklady na jejich osvojení. Na druhou stranou dokáží přirozeně propojit skrze specifickou “výzkumnou představivost” a “pokročilejší počítačovou gramotnost” i výzkumy z velmi odlišných oblastí. Je zde tedy potenciál pro praktická sdílení v prostoru virtuální “teoreticko-metodologické” dílny.

CEDRR pro studenty je v tomto smyslu zamýšlen jako extra-kurikulární platforma pro vzájemné učení se a prohloubení výzkumných dovedností využíváných při realizaci studentských projektů (převážně závěrečných prací).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info