Počet přístupů
39576

Úvod

o webu  |  o kurzu  |  o autorech

O webu

Webové stránky, na nichž se nacházíte, mají dvojí účel:

  • Jsou závěrečným výstupem z kurzu „Náboženství v síti“ (Nabanet), shrnutím společné práce tvůrců kurzu a zejména jeho prvních účastníků, studentů FF MU.
  • Měly by se stát výchozím bodem i rozcestníkem pro další studenty a badatele zajímající se o problematiku vztahu náboženství a internetu

Web Nabanetu by se neměl stát statickým pomníkem proběhlého e-learningového kurzu, ale v duchu současných společenských trendů v kyberprostoru by se měl proměňovat a neustále inovovat rukou jeho návštěvníků a uživatelů:

  • Kromě prohlížení seznamu literatury k tématu bude možné tento seznam doplňovat, inovovat a neustále rozšiřovat
  • Vedle downloadování kokrétních textů a článků vztahujících se k náboženství na Internetu bude možné i další položky uploadovat
  • Zde vytvořený rozcestník provádějící zájemce po křižovatkách náboženského života v kyberprostoru bude možné doplňovat o vlastní odbočky

Tato webová stránka vznikla z finanční podpory Grantu děkana FF MU 2007.