Výzva k účasti

European Association for the Study of Religions, International Association for the History of Religions, Česká společnost pro religionistiku a Ústav religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

srdečně zvou na konferenci

“Time of Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions” (7.-11. září 2008, Masarykova univerzita, Brno)

Konference se koná pod záštitou ministra školství České republiky pana Ondřeje Lišky, primátora statutárního města Brna pana Romana Onderky a rektora Masarykovy univerzity prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D.

Jde zároveň o speciální konferenci International Association for the History of Religions a bude se zde konat schůze Mezinárodního a Výkonného výboru IAHR.

Návrhy na konferenční příspěvky (včetně résumé) se odesílají pomocí registračního formuláře. Návrhy na panely se zasílají individuálně PhDr. Davidu Vaclavíkovi, Ph.D. Vyzýváme účastníky, aby odeslali své návrhy co nejdříve. Uzávěrka je 16. června 2008.

Jednacím jazykem konference je angličtina.

Každému příspěvku je vyhrazeno 30 minut včetně diskuze.

V případě dotazů ohledně akademického programu prosím kontaktujte PhDr. Davida Vaclavíka, Ph.D.
V případě dotazů týkajících se organizačních záležitostí prosím kontaktujte Lucii Čelkovou.
V případě dotazů souvisejících s platbou konferenčního poplatku se obracejte na Mgr. Aleše Chalupu, Ph.D..

Tematické okruhy, k nimž se mohou panely a příspěvky vztahovat:

 1. Je teorie a metodologie religionistiky v krizi?
 2. Křižovatky v dějinách religionistiky (události, zvraty, osobnosti).
 3. Akademické studium náboženství ve střední a východní Evropě a jeho místo v celoevropském výzkumu.
 4. Religionistika a multikulturalismus: zásady koexistence různých náboženství v jedné politické a právní oblasti.
 5. Soudobá náboženská situace v Evropě a její religionistická reflexe.
 6. Nehodnotící a nezúčastněný pohled v religionistice.
 7. Zkušenost a reflexe: náboženská zkušenost a zkušenost v akademickém studiu náboženství.
 8. Náboženství ve veřejné sféře.
 9. Náboženství v kontaktu: střet, komunikace, misie.
 10. Čtení mezi řádky: textové prameny a religionistika.
 11. Religionistické přístupy ke studiu archaických náboženství.
 12. Nové pohledy na identity: náboženství, národ a politika.

 

Za organizační výbor konference srdečně zdraví,

prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D.,
předseda České společnosti
pro religionistiku

PhDr. David Vaclavík, Ph.D.,
tajemník České společnosti
pro religionistiku