Významné výzkumné projekty

Dáváme velký prostor týmovému intedisciplinárnímu výzkumu, jehož výsledky publikujeme v prestižních vědeckých časopisech.

LEVYNA

"Laboratoř pro Experimentální Výzkum Náboženství" je dlouhodobý interdisciplinární výzkumný projekt využívající zejména metody laboratorního a terénního experiementu, který se snaží porozumět univerzalitě i mezi kulturní variabilitě  náboženských tradic.

WEB

GEHIR

"Generativní Historiografie Náboženství" je transdisciplinární projekt, který aplikuje inovativní metody užívané při studiu komplexních dynamických systémů (matematické a výpočetní modelování a simulace, komplexní sítě) v prostoru historiografie starověkých Řecko-Římských náboženství.

WEB

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info