Studium religionistiky - vědy o náboženství

Proč studovat religionistiku

 • Získáš kvalitní humanitní vzdělání zajímavé a zásadní oblasti. Za kvalitou našeho studijního programu i našich absolventů si stojíme.
 • Seznámíš se s širokým spektrem témat, přístupů a náboženských tradic.
 • Naučíš se kriticky a efektivně pracovat s informacemi.
 • Ponecháš si otevřené nejrůznější možnosti osobního rozvoje a pracovního uplatnění. Naši absolventi nacházejí práci ve vzdělávacích institucích, výzkumu, neziskových organizacích, muzeích, sociálních službách i úspěšných komerčních firmách.
 • Budeš si moci zvolit téma, kterým se budeš zabývat během studia a v závěrečné práci.
 • Budeš moci uskutečnit část studia v zahraničí, být v kontaktu se zahraničními studenty, kteří u nás studují, a zapsat si volitelné kurzy v angličtině.
 • Získáš přístup k výborné knihovně a informačním zdrojům.
 • Staneš se součástí otevřené a přátelské komunity studentů, doktorandů a učitelů.

V jakých formách studia můžeš religionistiku studovat

 • Podle vlastního výběru můžeš religionistiku studovat ve studiu prezenčním (denním), nebo kombinovaném (páteční výuka).
 • prezenčním studiu můžeš religionistiku studovat buď jednooborově, nebo dvouoborově v kombinaci s libovolným oborem na Masarykově univerzitě, který umožňuje dvouoborové studium. Naši dvouoboroví studenti často volí kombinaci s obory na Filozofické fakultě nebo Fakultě sociálních studií, například s cizím jazykem, politologií, sociologií, historií, češtinou atd. Kombinované studium je pouze jednooborové.

Jak se přihlásit a jak vypadají přijímací zkoušky

 • Přihláška se podává online v Informačním systému MU.
 • Pokud se hlásíš do prezenčního studia a chceš studovat dva obory, podej si přihlášku na oba. Po přijetí se budeš moci rozhodnout pro dvouoborové studium, pro dvě jednooborová studia nebo pro jedno z nich.
 • Přijímací zkouška do bakalářského studia má podobu testu studijních předpokladů. Na test není potřeba faktografická příprava.

Kde se dovědět víc

Dr. Aleš Chalupa

Mohlo by tě ještě zajímat

„Čím více toho víte o minulosti, tím více jste připraveni na budoucnost.“

Theodore Roosvelt

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info